authorSTREAM Forum » authorSTREAM Tutorials » سوالات متداول ترجمه رسمی
Add reply
5/11/2019 4:52:11 AM
amir7
Posts 104
سوالات متداول ترجمه رسمی

 
مدت زمان موردنیاز برای ترجمه اسناد و مدارک چقدر است؟
 
بسته به اینکه متقاضی چه تعداد مدرک داشته باشد، زمان موردنیاز برای ترجمه رسمی متفاوت است. دارالترجمه در حال حاضر در کمتر از دو هفته خدمات ترجمه و تاییدات را انجام می‌دهد
هزینه ترجمه رسمی اسناد و مدارک چقدر است؟

هزینه‌های دارالترجمه طبق نرخنامه رسمی و زیرنظر قوه قضائیه است. برای اطلاعات دقیق‌تر می‌توانید بر روی این لینک کلیک کنید.
تا چه مدت ترجمه اسناد و مدارک اعتبار دارد؟
 
میزان اعتبار ترجمه مدارک متفاوت است. برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما تماس بگیرید
منظور از تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه چیست؟

کشورها برای ارائه ویزا به متقاضیان خود، قوانین مختص به خود را دارند. معمولا سفارت‌خانه‌های کشورهای انگلیسی‌زبان برای ویزای توریستی تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه را نمی‌خواهد؛ اما برای سایر ویزاها، داشتن مهر تاییدات از سوی دادگستری و وزارت امورخارجه الزامی است.
چه مدارکی باید به تاییدیه دادگستری و وزارت امورخارجه ایران برسد؟
 
در هنگام گرفتن ویزا، سفارت (و یا دفتر مهاجرتی که انجام امور سفر متقاضی را برعهده دارد) مدارکی که نیاز به تاییدات دارد را اعلام می‌کند.
برای ترجمه یک مدرک، آیا باید اصل مدرک را ارائه داد؟

دارالترجمه رسمی، به هیچ وجه مدرکی را از روی کپی آن ترجمه نمی‌کند. برای ترجمه مدارک، ارائه اصل مدرک الزامی است.
1
Add reply

authorSTREAM Forum » authorSTREAM Tutorials » سوالات متداول ترجمه رسمی
Copyright © 2010 authorSTREAM. All rights reserved.