donga

Joined: 17/11/2009

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

donga's PowerPoint Presentations

Recent Activity

dongae uploaded a new presentation "Cẩm nang tuyển sinh 2014 - Đại học Đông Á - Đề án tuyển sinh riêng"

Uploaded:

Cẩm nang tuyển sinh 2014 - Đại học Đông Á - Đề án tuyển sinh riêng

Thông tin tuyển sinh 2014 với đề án tuyển sinh riêng (Xét tuyển theo học bạ THPT) - Giới thiệu các ngành học tại Đại học Đông Á - Đà Nẵ..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

dongae uploaded a new presentation "Hay_biet_on_doi"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

dongae uploaded a new presentation "Brochure_DA_2013"

Uploaded:

Brochure_DA_2013

Brochure tuyển sinh 2013 - Đại học Đông Á

Views: 3

Comment (0)

Post Comment

dongae uploaded a new presentation "Bài giảng TOEIC"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

dongae uploaded a new presentation "Đánh giá Website"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

authorStream Live Help