ЗУС

Yugoslavia (Serbia & Montenegro)

Joined: 20/10/2011

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

ЗУС's PowerPoint Presentations

Recent Activity

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "49. вебинар"

Uploaded:

49. вебинар

Пример добре праксе - База података у реалном времену Предавач: Милијана Петровић, наставник у СШ "17. септембар" Лајковац

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "47. вебинар"

Uploaded:

47. вебинар

Тема: Имплементација пројектне наставе коришћењем ИКТ алата и интехрација у курикулум, предавач: Далибор Тодоровић, наставник информати..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "46. вебинар"

Uploaded:

46. вебинар

Тема: Описно оцењивање у 1. разреду - нови начин евидентирања оцена Предавач: Наташа Николић Гајић, председница С

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "Најчешће заблуде о ИКТ у образовању"

Uploaded:

Најчешће заблуде о ИКТ у образовању

Тема: Најчешће заблуде о ИКТ у образовању Предавач: др Ана Пешикан

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "44. вебинар"

Uploaded:

44. вебинар

Тема: Развој студијских програма за дигиталне компетенције наставника разредне наставе Предавач: др Мирослава Ристић

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "43. вебинар Вебциклопедија 2"

Uploaded:

43. вебинар Вебциклопедија 2

4. вебинар у оквиру онлајн школе Вебциклопедија 2, 43. вебинарЗУС-а о позитивним и негативним странама изокренуте учионице

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "42. вебинар Вебциклопедија 2"

Uploaded:

42. вебинар Вебциклопедија 2

3. вебинар у оквиру онлајн школе Вебциклопедија 2, 42. вебинарЗУС-а о веб-алатима за креирање лекција

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "41. вебинар: Вебциклопедија 2"

Uploaded:

41. вебинар: Вебциклопедија 2

Други вебинар у оквиру пролећне школе Вебциклопедија 2 Предавач: Катарина Алексић Садржај - упознавање са концептом изокренуте учионице..

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "40. вебинар:Вебциклопедија 2"

Uploaded:

40. вебинар:Вебциклопедија 2

Први вебинар у оквиру пролећне школе Вебциклопедија 2. Предавач: мр Славица Јурић Теме: • значење и дистинкција у значењу термина актив..

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "39. вебинар - ACES пројекти"

Uploaded:

39. вебинар - ACES пројекти

Међународни школски партнерски пројекти Академије централноевропских школа ACES

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "38. vebinar"

Uploaded:

38. vebinar

Одрживи развој-потреба савременог друштва - 38. вебинар ЗУС у оквиру Вебинар-клуба, фебруар 2015.

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "37.вебинар"

Uploaded:

37.вебинар

Узајамно професионално оснаживање - 37. вебинар ЗУС у оквиру Вебинар-клуба, јануар 2015.

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "27.вебинар_Вебциклопедија1"

Uploaded:

27.вебинар_Вебциклопедија1

Нелинеарни прикази и учење с разумевањем - вебинар летње школе Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у ..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "28.вебинар_Вебциклопедија1"

Uploaded:

28.вебинар_Вебциклопедија1

Планирање учења и графички прикази - вебинар летње школе Вебциклопедија 1. Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у настав..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "29.вебинар_Вебциклопедија1"

Uploaded:

29.вебинар_Вебциклопедија1

Преслишавање и осе времена - вебинар у оквиру летње школе Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихова примена у наста..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "30.вебинар_Вебциклопедија1"

Uploaded:

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "31.вебинар_Вебциклопедија1"

Uploaded:

31.вебинар_Вебциклопедија1

Истраживачке технике и трансфер знања - вебинар у оквиру летње школе Вебциклопедија1: Веб.алати за графички приказ знања и њихова приме..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "32.вебинар_Вебциклопедија1"

Uploaded:

32.вебинар_Вебциклопедија1

Продубљено учење, систематизација и таговање - вебинар у оквиру летња школа Вебциклопедија 1: Веб-алати за графички приказ знања и њихо..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "Зашто штрајкујемо - 36. вебинар"

Uploaded:

Зашто штрајкујемо - 36. вебинар

презентација са 36. вебинара Вебинар-клуба, децембар 2014.

Views: 1

Comment (0)

Post Comment

digitalno

digitalno added a new presentation to channel "Вебинари"

Added:

Вебинари

презентације вебинара Професионалне заједнице образовних радника Србије "Образовно окружење - професионални развој"

Views: 464 Subscribers: 2 Presentations: 39

digitalno

digitalno uploaded a new presentation "35. вебинар: Парадигма агилног образовања"

Uploaded:

35. вебинар: Парадигма агилног образовања

1. Зашто образовање није ефикасно? 2. Зашто се парадигма образовања нужно мења? 3. Шта образовање може да научи од аутомбилске и софтве..

Views: 0

Comment (0)

Post Comment

authorStream Live Help