DỊCH VỤ VAY VỐN

Ho Chi Minh, Vietnam

About:

dịch vụ xử l� hồ sơ kh�. nếu trường hợp hồ sơ bạn rơi v�o những trường hợp kh� như. - bị nợ xấu. - kh�ng chứng minh được nguồn thu nhập. - t�i sản yếu: chủ t�i sản hết tuổi vay, chưa đ�ng thuế, nh� bị quy hoạch, đất trồng cầu l�u năm…. ch�ng t�i đều hỗ trợ được cả. dichvuvayvon.org chuy�n gi�p đỡ v� xử l� những trường hợp giấy tờ kh� ghi nhận khi vay tại ng�n h�ng như nợ xấu, kh�ng chứng minh được thu nhập. Địa chỉ của ch�ng t�i: 14/13/21a th�n nh�n trung, phường 13, q. T�n b�nh, tp.hcm. Ho

Joined: 03/08/2018

Website: https://dichvuvayvon.org

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

        

DỊCH VỤ VAY VỐN's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help