Nguyen Thanh Tu Coll...

Quy Nhon City, Vietnam

About:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Việt Nam

Joined: 30/06/2013

Website: http://daykemquynhon.ucoz.com

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Entertainment PowerPoint Presentations by Nguyen Thanh Tu Collection

 (3 Public)
CAC PHUONG PHAP PHAN TICH VAT LY UNG DUNG TRONG HOA HOC DINH THI TRUON CAC PHUONG PHAP..

Views:10Slides:107

Category: Entertainment

Uploaded: 2 months ago

ORCHEMISTRY LAB REPORT METHYL SALICYLATE AXIT SULFANILIC NEROLIN ACETA ORCHEMISTRY LAB..

Views:10Slides:47

Category: Entertainment

Uploaded: 3 months ago

BAO CAO THUC HANH HOA HUU CO VO THI MY LE BAO CAO THUC HA..

Views:169Slides:78

Category: Entertainment

Uploaded: 4 months ago

authorStream Live Help