Nguyen Thanh Tu Coll...

Quy Nhon City, Vietnam

About:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Việt Nam

Joined: 30/06/2013

Website: http://daykemquynhon.ucoz.com

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Education PowerPoint Presentations by Nguyen Thanh Tu Collection

 (279 Public)
VAT LIEU NANO NHOM SINH VIEN TRUONG DAI HOC THU DAU MOT VAT LIEU NANO N..

 

Views:3Slides:84

Category: Education

Uploaded: 3 days ago

BAI GIANG CHUYEN HOA CHUNG PHAM THI THANH LIEN VTTU BAI GIANG CHUYE..

 

Views:1Slides:69

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

BAI GIANG CHUYEN HOA GLUCID PHAM THI THANH LIEN VTTU BAI GIANG CHUYE..

 

Views:3Slides:129

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

BAO CAO KE HOACH HOA LI 2016 PART 2 SVTH LE THI KIM THOA BAO CAO KE HOAC..

Views:7Slides:154

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

BAO CAO KE HOACH HOA LI 2016 PART 1 SVTH LE THI KIM THOA BAO CAO KE HOAC..

Views:7Slides:157

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

Bai giang Hoa vo co By nvhoa102 Bai giang Hoa v..

Views:16Slides:237

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

CHUONG 6 THERMOCHEMISTRY NHIET HOA HOC CHUONG 6 THERMO..

 

Views:1Slides:69

Category: Education

Uploaded: 3 weeks ago

HOA PHAN TICH CO SO CHUONG 3 PHUONG PHAP CHUAN DO ACID BAZ HOA PHAN TICH C..

Views:23Slides:39

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

Bai thuyet trinh xi mang portland va cong nghe san xuat xi mang portla Bai thuyet trin..

 

Views:8Slides:27

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

CHUONG 9 HUONG DAN DIEU TRI HERPES VA NHIEM VI SINH VAT CHUONG 9 HUONG ..

 

Views:2Slides:40

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

PHU GIA TRONG CONG NGHE POLYMER PGS TS LE MINH DUC TRUONG DAI HOC BACH PHU GIA TRONG C..

Views:5Slides:171

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

CHUONG 8 AXIT CACBOXYLIC VA CAC DAN XUAT CHUONG 8 AXIT C..

 

Views:4Slides:62

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

XAC DINH DO AXIT TRONG SUA LEN MEN BANG PHUONG PHAP CHUAN DO DIEN THE XAC DINH DO AXI..

 

Views:1Slides:55

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

HOA HOC DUOC LIEU BY THS DS HUYNH ANH DUY HOA HOC DUOC LI..

Views:87Slides:573

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

HOA HOC THUC PHAM CHUONG 8 PHU GIA THUC PHAM TON NU MINH NGUYET HOA HOC THUC PH..

Views:2Slides:81

Category: Education

Uploaded: 2 months ago

HOA HOC THUC PHAM CHUONG 3 CARBOHYDRATE TON NU MINH NGUYET HOA HOC THUC PH..

Views:6Slides:84

Category: Education

Uploaded: 2 months ago

HOA HOC THUC PHAM CHUONG 5 CAC HOP CHAT VI LUONG TON NU MINH NGUYET HOA HOC THUC PH..

Views:2Slides:77

Category: Education

Uploaded: 2 months ago

HOA HOC THUC PHAM CHUONG 2 LIPID TON NU MINH NGUYET HOA HOC THUC PH..

Views:2Slides:83

Category: Education

Uploaded: 2 months ago

HOA HOC THUC PHAM CHUONG 1 PROTEIN TON NU MINH NGUYET HOA HOC THUC PH..

Views:4Slides:66

Category: Education

Uploaded: 2 months ago

HOA HOC THUC PHAM CHUONG 7 CHAT MAU TP HOA HOC THUC PH..

Views:2Slides:75

Category: Education

Uploaded: 2 months ago

Van dung phuong phap day hoc neu va giai quyet van de trong day hoc ho Van dung phuong..

 

Views:12Slides:43

Category: Education

Uploaded: 2 months ago

authorStream Live Help