Nguyen Thanh Tu Coll...

Quy Nhon City, Vietnam

About:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Việt Nam

Joined: 30/06/2013

Website: http://daykemquynhon.ucoz.com

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Education PowerPoint Presentations by Nguyen Thanh Tu Collection

 (150 Public)
Chuong 2 Phuong phap pho hap thu phan tu Molecular Absorption Spectrom Chuong 2 Phuong..

Views:1Slides:64

Category: Education

Uploaded: 15 hours ago

CO SO PHO PHAN TU VA UNG DUNG TRONG PHAN TICH VAT CHAT CO SO PHO PHAN ..

Views:11Slides:59

Category: Education

Uploaded: 2 days ago

BAI GIANG NHIET DONG HOA HOC 74P BAI GIANG NHIET..

Views:3Slides:74

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

LY THUYET HOA VO CO DE CAO LY THUYET HOA V..

Views:14Slides:192

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

Van dung khai niem ve dong dang dong phan va tinh chat ly hoa cua hidr Van dung khai n..

 

Views:2Slides:27

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

HHPT2 PHAN THU BA CAC PHUONG PHAP TACH HHPT2 PHAN THU ..

Views:3Slides:88

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

HIEN TUONG SUY GIAM TANG OZON HIEN TUONG SUY ..

Views:4Slides:45

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

THUC HANH BAO CHE 1 THUC HANH BAO C..

Views:1Slides:60

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

CHUONG 2 CACBONHIDRAT MTA CHUONG 2 CACBON..

Views:4Slides:63

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

CHUONG 5 DAC DIEM CUA VITAMIN CHUONG 5 DAC DI..

Views:2Slides:46

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

Vat lieu nano cacbon Truong Kieu Trinh Publisher Vat lieu nano c..

Views:4Slides:29

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

XAC DINH HAM LUONG ANTHOCYANIN TRONG MOT SO LOAI RAU QUA BANG PHUONG P XAC DINH HAM LU..

Views:4Slides:18

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

CHUONG 2 DAC DIEM VA TINH CHAT GLUXIT CHUONG 2 DAC DI..

Views:3Slides:52

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

CHUYEN DE DAY HOC TICH HOP HOA HOC CHUYEN DE DAY H..

Views:5Slides:29

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

DAY HOC TICH HOP LIEN MON O TRUONG TRUNG HOC PHO THONG DAY HOC TICH HO..

Views:6Slides:38

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

TAI SINH DAU NHON THAI NHOM SINH VIEN KHOI NGANH CNKT HOA HOC TRUONG D TAI SINH DAU NH..

Views:3Slides:22

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

TONG QUAN CAY DUA CAN PHAM THI TRUC LY PUBLISHER TONG QUAN CAY D..

Views:10Slides:21

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

TIM HIEU HINH THAI SU CHUYEN HOA VA DOC HOC CUA THUY NGAN TRONG MOI TR TIM HIEU HINH T..

Views:8Slides:27

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

KI THUAT TACH VA LAM SACH PHUONG PHAP TRAO DOI ION GV QUACH THI PHUONG KI THUAT TACH V..

Views:6Slides:60

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

BAI GIANG HOA HOC LIPID TRUONG DAI HOC Y THAI BINH BAI GIANG HOA H..

Views:6Slides:36

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

CAC HE THONG KEO DOI TUONG CUA HOA HOC CHAT KEO TINH CHAT CO HOC CAU T CAC HE THONG KE..

Views:15Slides:47

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

authorStream Live Help