Nguyen Thanh Tu Coll...

Quy Nhon City, Vietnam

About:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Việt Nam

Joined: 30/06/2013

Website: http://daykemquynhon.ucoz.com

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Education PowerPoint Presentations by Nguyen Thanh Tu Collection

 (191 Public)
CONG NGHE MOI TRUONG CONG NGHE XU LI NUOC THAI CONG NGHE MOI T..

Views:3Slides:297

Category: Education

Uploaded: 2 days ago

BAI GIANG DAY HOC CHU DE PHAN UNG OXY HOA KHU BAI GIANG DAY H..

Views:6Slides:22

Category: Education

Uploaded: 6 days ago

Tong hop barbital bang phuong phap hoa hoc Tong hop barbit..

Views:3Slides:18

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

CONG NGHE SAN XUAT THUY TINH HIEN DAI CONG NGHE SAN X..

Views:15Slides:62

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

DISCUSSION O nhiem moi truong nuoc tai song Cua Tien DISCUSSION O nh..

Views:1Slides:35

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

BAO CAO CHU DE TINH HOA GOM NHOM HS BAO CAO CHU DE ..

Views:28Slides:25

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

BAI GIANG TRINH CHIEU BAI 8 XENLULOZO SVTH TRUONG THI THANH HUYEN BAI GIANG TRINH..

 

Views:2Slides:22

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

BAI GIANG TRINH CHIEU AXIT SUNFURIC MUOI SUNFAT TRUONG THPT TRAN VAN G BAI GIANG TRINH..

 

Views:4Slides:67

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

Tim hieu ve bao bi nang dong active package Tim hieu ve bao..

Views:4Slides:38

Category: Education

Uploaded: 3 weeks ago

SLIDES BAO CAO THUC HANH HOA PHAN TICH SV CHAU MY AI SLIDES BAO CAO ..

 

Views:5Slides:223

Category: Education

Uploaded: 3 weeks ago

THUYET TRINH BAO CAO THUC HANH HOA PHAN TICH SV CHAU MY AI THUYET TRINH BA..

Views:14Slides:223

Category: Education

Uploaded: 3 weeks ago

PHUONG PHAP ICP MS BO MON HOA PHAN TICH TRUONG DAI HOC VINH PHUONG PHAP ICP..

Views:30Slides:122

Category: Education

Uploaded: 3 weeks ago

Ky thuat san xuat phan huu co tu chat thai ran cua qua trinh che bien Ky thuat san xu..

Views:77Slides:49

Category: Education

Uploaded: 4 weeks ago

VONG TUAN HOAN NITO NGUYEN THI KIM HUONG VONG TUAN HOAN ..

Views:7Slides:42

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

TIM HIEU VE KEM CHONG NANG TIM HIEU VE KEM..

Views:6Slides:26

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

SAN XUAT CANXI OXIT CANXI HYDROXIT KALI CLORAT KALI PECLORAT KALI PEMA SAN XUAT CANXI ..

Views:5Slides:50

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

TIM HIEU CONG NGHE SAN XUAT AMONIAC VA OXI NITO TIM HIEU CONG N..

Views:5Slides:73

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

DAY DONG DANG CUA ETILEN METAN MO DAU HOA HUU CO THS NGUYEN VAN HIEN DAY DONG DANG C..

 

Views:1Slides:90

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

CONG NGHE SAN XUAT XI MANG LO QUAY KHO CONG NGHE SAN X..

 

Views:4Slides:61

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

GIAN MUA THAP LAM THOANG CLO HOA SO BO TRAO DOI ION TRONG XU LY NUOC GIAN MUA THAP L..

Views:3Slides:53

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

GOM DUNG TRONG KY THUAT DIEN DIEN TU SAN XUAT GOM SU THEO PHUONG PHAP GOM DUNG TRONG ..

 

Views:3Slides:61

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

authorStream Live Help