Nguyen Thanh Tu Coll...

Quy Nhon City, Vietnam

About:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Việt Nam

Joined: 30/06/2013

Website: http://daykemquynhon.ucoz.com

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Nguyen Thanh Tu Collection's PowerPoint Presentations

 (158 Public)
CHUONG 5 TRUONG TINH DIEN BAI GIANG CHO SINH VIEN NGUYEN XUAN THAU BMV CHUONG 5 TRUONG..

Views:5Slides:52

Category: Education

Uploaded: 5 hours ago

CHUONG 9 CAM UNG DIEN TU BAI GIANG CHO SINH VIEN NGUYEN XUAN THAU BMVL CHUONG 9 CAM UN..

Views:5Slides:44

Category: Education

Uploaded: 6 hours ago

CHUONG 12 DAO DONG BAI GIANG CHO SINH VIEN NGUYEN XUAN THAU BMVL HA NO CHUONG 12 DAO D..

Views:2Slides:49

Category: Education

Uploaded: 6 hours ago

CAC TRANG THAI VAT LY CUA POLYMER CAC TRANG THAI ..

Views:2Slides:59

Category: Education

Uploaded: 1 day ago

Chuong 1 bai giang enzyme chat xuc tac trong sinh hoc Chuong 1 bai gi..

Views:3Slides:114

Category: Education

Uploaded: 2 days ago

Chuong 2 Phuong phap pho hap thu phan tu Molecular Absorption Spectrom Chuong 2 Phuong..

Views:2Slides:64

Category: Education

Uploaded: 3 days ago

CO SO PHO PHAN TU VA UNG DUNG TRONG PHAN TICH VAT CHAT CO SO PHO PHAN ..

Views:15Slides:59

Category: Education

Uploaded: 5 days ago

BAI GIANG NHIET DONG HOA HOC 74P BAI GIANG NHIET..

Views:3Slides:74

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

LY THUYET HOA VO CO DE CAO LY THUYET HOA V..

Views:18Slides:192

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

Van dung khai niem ve dong dang dong phan va tinh chat ly hoa cua hidr Van dung khai n..

 

Views:2Slides:27

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

HHPT2 PHAN THU BA CAC PHUONG PHAP TACH HHPT2 PHAN THU ..

Views:3Slides:88

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

HIEN TUONG SUY GIAM TANG OZON HIEN TUONG SUY ..

Views:4Slides:45

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

THUC HANH BAO CHE 1 THUC HANH BAO C..

Views:1Slides:60

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

CHUONG 2 CACBONHIDRAT MTA CHUONG 2 CACBON..

Views:4Slides:63

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

CHUONG 5 DAC DIEM CUA VITAMIN CHUONG 5 DAC DI..

Views:2Slides:46

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

Vat lieu nano cacbon Truong Kieu Trinh Publisher Vat lieu nano c..

Views:4Slides:29

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

XAC DINH HAM LUONG ANTHOCYANIN TRONG MOT SO LOAI RAU QUA BANG PHUONG P XAC DINH HAM LU..

Views:4Slides:18

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

CHUONG 2 DAC DIEM VA TINH CHAT GLUXIT CHUONG 2 DAC DI..

Views:3Slides:52

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

CHUYEN DE DAY HOC TICH HOP HOA HOC CHUYEN DE DAY H..

Views:5Slides:29

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

DAY HOC TICH HOP LIEN MON O TRUONG TRUNG HOC PHO THONG DAY HOC TICH HO..

Views:6Slides:38

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

TAI SINH DAU NHON THAI NHOM SINH VIEN KHOI NGANH CNKT HOA HOC TRUONG D TAI SINH DAU NH..

Views:3Slides:22

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

authorStream Live Help