Nguyen Thanh Tu Coll...

Quy Nhon City, Vietnam

About:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Việt Nam

Joined: 30/06/2013

Website: http://daykemquynhon.ucoz.com

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Nguyen Thanh Tu Collection's PowerPoint Presentations

 (260 Public)
BAI GIANG KY THUAT MOI TRUONG ENVIRONMENTAL ENGINEERING DH BRVT BAI GIANG KY TH..

Views:2Slides:88

Category: Education

Uploaded: 6 hours ago

HIEU QUA GIU AM CUA CAC CONG THUC MY PHAM CO CHUA CHIET XUAT ALOE VERA HIEU QUA GIU AM..

Views:4Slides:23

Category: Education

Uploaded: 2 days ago

Nano oxyt sat tu magnetic iron oxide nanoparticle Nano oxyt sat t..

 

Views:3Slides:67

Category: Education

Uploaded: 3 days ago

HOA HOC VA CHUYEN HOA GLLUCID HOA HOC VA CHUY..

 

Views:1Slides:81

Category: Education

Uploaded: 4 days ago

SLIDE CHUONG III O NHIEM NUOC VA BAO VE MOI TRUONG NUOC ENVIRONMENTAL SLIDE CHUONG II..

Views:3Slides:148

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

THUYET TRINH NHAN THUC VA HUONG DAN DUOC LIEU CHUA TINH DAU THUYET TRINH NH..

 

Views:2Slides:64

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

KY THUAT CHIET XUAT DUOC LIEU MOT SO QUA TRINH GAP TRONG TINH CHE HOAT KY THUAT CHIET ..

Views:7Slides:106

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

Bai giang mot so qua trinh hoa hoc Ky thuat san xuat duoc pham 2017 Bai giang mot s..

Views:3Slides:116

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

THUC HANH TOT PHONG KIEM NGHIEM THUOC GLP GOOD LABORATORY PRACTICES THUC HANH TOT P..

Views:1Slides:78

Category: Education

Uploaded: 1 week ago

hoa nano carbonnanotubes hoa nano carbon..

Views:4Slides:33

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

Slide tieu luan Hoa hoc PHUONG PHAP DAY HOC HOP DONG Slide tieu luan..

 

Views:2Slides:22

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

Slide tieu luan Hoa hoc PHUONG PHAP BAN TAY NAN BOT Slide tieu luan..

 

Views:2Slides:40

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

LECTURE BAO QUAN THUOC VA DUNG CU Y TE LECTURE BAO QUA..

Views:4Slides:336

Category: Education

Uploaded: 2 weeks ago

Bai thuyet trinh thuc vat duoc cay tia to Bai thuyet trin..

 

Views:3Slides:43

Category: Education

Uploaded: 3 weeks ago

BAI 6 DO BEN VUNG VA SU KEO TU BAI 6 DO BEN VU..

 

Views:4Slides:34

Category: Education

Uploaded: 3 weeks ago

Kiem nghiem thuoc dang long Thuoc dat Thuoc mo Thuoc nho mat Kiem nghiem thu..

Views:6Slides:97

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

NGHIEN CUU TONG HOP POLY HIDROXAMIC AXIT TREN CO SO ACRYLONITRIL VA DI NGHIEN CUU TONG..

 

Views:2Slides:28

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

Nghien cuu tong hop va ung dung polyme tren co so poly hydroxamic axit Nghien cuu tong..

Views:4Slides:28

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

CHUONG 1 DAI CUONG BO MON HOA PHAN TICH KIEM NGHIEM CHUONG 1 DAI CU..

Views:3Slides:93

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

Bai giang X Ray PGS Nguyen Thi Minh Hien 2007 Bai giang X Ray..

Views:7Slides:266

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

Cac thanh phan chinh dung trong chat tay rua Cac thanh phan ..

Views:12Slides:59

Category: Education

Uploaded: 1 month ago

authorStream Live Help