Tin học lớp 2

Tin học lớp 2 https://sites.google.com/site/tinhocquan10

Channel Views: 1529 Subscribers: 0 Presentations: 16

Presentations in this Channel

Bai 6 Ve doan thang Lop 2

Views: 490

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

bai 4 dau huyen dau sac dau nang kieu Vn..

Views: 453

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

Bai 4 Dau huyen dau sac dau nang - Unic..

Views: 346

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

Bai 5 Dau hoi dau nga

Views: 153

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

Tập tô màu, tin học 2

Views: 2290

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

Tô màu bằng màu nền - tin học 2

Views: 683

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

bai giang thong tin xung quanh ta - lớp ..

Views: 542

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

Máy tính trong đời sống - tin học 2

Views: 1029

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

VI SAO PHAI TAP GO MUOI NGON- tin học 2

Views: 1119

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

Tập gõ các phím ở hàng trên -tin học 2

Views: 2004

Added to Channel by:dangbach2000

Added: 76 month(s) ago

  •  Previous
  • 1
  • 2
authorStream Live Help