Thanh Lý Cường Phát

Tan Phu, Vietnam

About:

Công ty thu mua máy tính cũ, máy vi tính để bàn ngưng sử dụng, hoặc phòng net phòng game số lượng ít nhiều cũng đều mua giá hợp lý.

Joined: 09/02/2017

Website: https://thanhlycuongphat.com

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Followers ..

No followers yet
        

Thanh Lý Cường Phát's PowerPoint Presentations

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help