Vernita

About:

Thông tin về tập đoàn Sunshine Group Tập đoàn Sunshine Group là đơn vị chủ đầu tư của 2 dự án đẳng cấp nhất Quận 7 - Sunshine City Saigon và Sunshine Diamond River. Các Quý khách đang chú ý lại Các dự án này đều có cùng chung khá nhiều câu hỏi xoay quanh việc chủ đầu tư Sunshine Group tạo đáng tin cậy như thế nào ? nhà tịch Sunshine Group là ai ? Những dự án của Sunshine Group tạo chất Số lượng

Joined: 19/08/2019

Website: https://dungquoc.com/sunshine-group/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Vernita's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help