Sadie

About:

chỗ thú vị của chung cư Feliz En Vista căn hộ chung cư Feliz En Vista vì danh tiếng Somerset điều hành, vận hành và khai thác cho thuê. Somerset là công ty vận hành và điều phối BDS lớn, khiến việc chuyên nghiệp, những 5 chi nghiệm, có danh tiếng nổi tiếng trên các nước tại Châu Á. dự án Feliz En Vista tạo quy mô 2,6ha, mật độ xây dựng 23,2%, bao gồm có 3 block chung cư thương mại và một block

Joined: 17/06/2019

Website: https://nhatpham.net/du-an/feliz-en-vista/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Sadie's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help