Esperanza

About:

Thêm càng cây cầu đang được xây là cây cầu nối Đại Lộ Nguyễn Phước Lan Đối với đại lộ Mai Đăng Chơn. Trước khi tạo cây cầu thì người ta cần đi vòng càng đoạn đường dài lúc muốn qua sông, quay đầu chạy ngược tới. Đại Lộ Mai Đăng Chơn Giúp cho Các người an cư tại khu đô thị Hòa Xuân dễ dàng trong số vấn đề kết nối Với Các quận trung tâm ra phố, Làm cho việc di chuyển thành sân bay nhanh trên, di

Joined: 06/06/2019

Website: https://pirealtor.net/khu-do-thi-hoa-xuan/

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

Esperanza's PowerPoint Presentations

Yet to upload a presentation

Recent Activity

No recent activity
authorStream Live Help