Đông y Thọ Xuân Đường

Ha Noi, Vietnam

About:

Chữa Ung thư bằng Nam tại Thọ Xu�n Đường gi�p cho bệnh nh�n tự phục hồi c�c chức năng đ�o thải, loại bỏ dị vật ung thư, u l�nh t�nh, u �c t�nh ra khỏi cơ thể người bệnh. Website về kiến thức ung thư bệnh nh�n n�n tham khảo: http://www.chuaungthu.net

Joined: 20/07/2015

Website: http://www.chuaungthu.net

Presentations: ..

Podcasts: ..

Favorite: ..

Subscribe to author's: Rss

Channels

Yet to create a Channel

Subscribed Channels

Yet to subscribe to a Channel

Following ..

Not following anyone yet

Followers ..

No followers yet
        

News & Reports PowerPoint Presentations by Đông y Thọ Xuân Đường

 (2 Public)
bai-thuoc-chua-ung-thu-thuoc-nam-chua-ung-thu bai-thuoc-chua-..

Views:126Slides:2

Category: News & Reports

Uploaded: 69 months ago

Huong dan dung la du du chua ung thu Huong dan dung ..

Views:172Slides:2

Category: News & Reports

Uploaded: 70 months ago

authorStream Live Help