Vienna just begining

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ove godine Austria štedi na snijegu. Ipak, čim je ova biljka ponovo procvjetala, stiglo je upozorenje odozgo...:

Ove godine Austria š tedi na snijegu . Ipak , č im je ova biljka ponovo procvjetala , stiglo je upo z o r enj e odozgo...

Drugi dan:

Drugi dan

Navikavanje na zimske uslove, u potrazi za hranom...:

Navikavanje na zimske uslove, u potrazi za hranom...

..sve što se vidi kroz moj prozor je u bijelom...:

..sve š to se vidi kroz moj prozor je u bijelom... 28.DEC.2014 C iao-bao! Z.M.

authorStream Live Help