Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

v

slide 2:

BAN GIẢNG HUẤN 1. Ths.Trương Minh Cảnh Chuyên gia đào tạo quản trị sản xuất Thạc sĩ tư vấn quản lý quốc tế ĐH ứng dụng khoa học tây bắc Thụy Sĩ Chủ tịch HĐQT CEO – Công ty Liên Hiệp Thành Phát Nguyên giám đốc điều hành Tổng công ty Long Trường 2. Ths. Tạ Thị Phước Thạnh: Chuyên gia quản trị sản xuất Giảng viên cao cấp các chương trình Quản trị doanh nghiệp Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Tư vấn đào tạo Nhân lực quốc tế Chương trình đào tạo Quản Đốc sản xuất Chuyên nghiệp LIÊN HỆ TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI Trụ sở tại Hà Nội: Tầng 1 Sảnh B Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Nam Từ Liêm – Hà Nội Điện thoại: 04 6294 8409 Fax: 04 3557 8266 Trụ sở tại TP Hồ Chí Minh: Tòa nhà PTI: Số 218 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 6 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh Điện thoại : 84-8 668.332.39 Fax : 84-8 6295.8676 Hotline: 0917 186 562 Email: infopti.edu.vn Website: http://pti.edu.vn Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận được thông tin chi tiết Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tùy thuộc phần lớn vào hiệu quả trong sản xuất trong đó người Quản đốc Phân xưởng đóng một vai trò rất quan trọng. Là cầu nối của lãnh đạo doanh nghiệp và bộ phận trực tiếp làm ra sản phẩm. Việc thực hiện kế hoạch các vấn đề về chât lượng năng suất và chi phí sản xuất trong quá trình tùy thuộc phần lớn vào các kỹ năng chuyên môn quản lý cũng như kỹ năng phát huy nhân viên thuộc quyền của Quản đốc Phân xưởng. Quản đốc sản xuất có thể đảm nhiệm cả việc huấn luyện công nhân và điều hành kế hoạch sản xuất với năng suất lao động cao nhất và chi phí thấp nhất để đạt giá thành cạnh tranh trong điều kiện chất lượng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng là mục tiêu của chương trình đào tạo “Quản lý sản xuất Chuyên nghiệp” do Trường đào tạo Doanh nhân PTI xây dựng. Chương trình giúp học viên có cơ hội nâng cao nghiệp vụ Quản đốc thông qua việc thiết lập và kiểm soát các quy trình sản xuất và các quy trình hỗ trợ cho sản xuất. Hơn nữa họ có đủ năng lực để huấn luyện và tổ chức kèm cặp công nhân trong phân xưởng. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH Sau khi hoàn tất thành công chương trình này bạn có thể: - Đủ năng lực để thể hiện được vai trò của mình thông qua việc quản lý hiệu quả toàn bộ quá trình sản xuất với khả năng ứng dụng được các công cụ phương pháp và các kỹ năng đã được chuyển giao từ khoá học - Đủ tự tin để đề xuất các giải pháp khả thi ứng dụng vào thực tế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Cán bộ quản lý Phân xưởng Cán bộ kỹ thuật phụ trách sản xuất Cán bộ tổ trưởng tiềm năng

slide 3:

Nội dung chương trình Quản Đốc sản xuất chuyên nghiệp Xem thêm khóa học: kỹ năng thuyết trình hiệu quả quản lý bán hàng kỹ năng bán hàng hiệu quả giam doc tai chinh HỌC PHẦN NÔI DUNG CHI TIẾT THỜI LƯỢNG Phần 1: Vị trí vai trò của người Quản đốc Phân xưởng trong hoạt động của Doanh nghiệp - Thế nào là một tổ chức sản xuất - Mối quan hệ giữa Phân xưởng sản xuất và các bộ phận trong DN - Vai trò nhiệm vụ của Quản đốc phân xưởng QĐPX - Các phẩm chất và kỹ năng cần có để là một người QĐPX thành công 1 Phần 2: Các kỹ năng làm việc với nhân viên - Kỹ năng trao đổi thông tin  Kỹ năng giao tiếp  Kỹ năng lắng nghe  Kỹ năng cho và nhận phản hồi  Kỹ năng đặt câu hỏi - Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên  Công cụ phân tích  Các yếu tố tạo động lực  Vai trò của người quản lý - Kỹ năng đánh giá hiệu quả công việc  Xác định các tiêu chí  Qui trình đánh giá hiệu quả  Các phương pháp 3 Phần 3: Công tác lập và kiểm soát thực hiện kế hoạch sản xuất - Khái niệm về hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính - Lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch kiểm tra  Sự cần thiết của công tác kế hoạch  Phương pháp lập kế hoạch sản xuất  Kế hoạch kiểm tra  Điều độ và lập lịch trình sản xuất – các công cụ 1 Phần 4: Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất - Quản lý năng suất  Năng suất là gì  Các quan điểm mới về năng suất  Qui trình quản lý năng suất - Quản lý chất lượng QLCL  Các nguyên lý cơ bản trong QLCL  Các quan điểm về QLCL  Chi phí chất lượng: các quan điểm  Vai trò các bộ phận trong công tác QLCL  Năng suất và chất lượng  Sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý trong QLCL - Quản lý giảm lãng phí trong sản xuất  Chi phí sản xuất: các yếu tố cấu thành  Vấn đề lãng phí trong sản xuất  Nhận diện loại trừ lãng phí  Các giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất - Công tác giám sát kiểm tra trong sản xuất  Phòng ngừa hay khắc phục  Giám sát và kiểm tra  Giám sát sản xuất với 4M  Sử dụng check list trong công tác kiểm tra giám sát - Kaizen – 5S với năng suất chất lượng 3 Phần 5: Đúc kết - Công tác giám sát kiểm tra trong sản xuất TỔNG CỘNG 8

authorStream Live Help