CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Các chuyên gia của PTI đã dày công nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình Đào tạo “CHRO – Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp” với mong muốn các công ty/ các tổ chức luôn có đội ngũ nhân sự vững mạnh và chính sách nguồn nhân lực hiệu quả.

Comments

Presentation Transcript

slide 4:

LIÊN HỆ TRƯỜNG DOANH NHÂN PTI Trụ sở tại Hà Nội: Tầng 1 - Sảnh B - Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Mễ Trì - Mỹ Đình - Hà Nội Điện thoại: 04 6294 8409 Hotline: 0917 186 562 Email: infopti.edu.vn Website: http://pti.edu.vn

slide 5:

01 Chân dung của một CHRO/ On Becoming a CHRO -Vị trí vai trò sứ mệnh công việc của một CHRO -Năng lực tố chất kinh nghiệm cần có của một CHRO -Con đường và điều kiện cần có để trở thành một CHRO chuyên nghiệp. 02 08 02 Chiến lược nguồn nhân lực /HR Strategy - Chiến lược công ty và chiến lược nhân sự - Các dạng chiến lược nhân sự và cấu thành của một chiến lược nhân sự - Hoạch định chiến lược nhân sự - Triển khai thực hiện kiểm tra đo lường và đánh giá chiến lược nhân sự. 04 16 03 Tổ chức bộ phận nhân sự / HR Department - Chức năng nhiệm vụ quyền hạn trách nhiệm của bộ phận nhân sự - Phương pháp xác lập mục tiêu của bộ phận và hệ thống tiêu chí đánh giá hoàn thành công việc - Cơ cấu tổ chức và phân công phân nhiệm trong bộ phận nhân sự - Mối quan hệ của bộ phận nhân sự với các phòng ban bộ phận khác. 02 16 04 Tuyển dụng và bổ dụng / Recruitment Assignment - Thu hút và tuyển dụng. Những yếu tố quyết định thành công trong tuyển dụng - Bổ dụng và những nguyên tắc quan trọng - Các công cụ và kỹ thuật bổ trợ nhằm tối ưu hoá hiệu quả tuyển dụng và bổ dụng. 02 08 05 Đánh giá nhân sự / Personel Appraisl - Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự - Đánh giá thái độ năng lực và thành tích - Giới thiệu một số mô hình phương pháp công cụ trong đánh giá nhân sự. 02 08 06 Đào tạo và phát triển / HR Training Development - Hiểu về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực - Mô hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại - Xây dựng thực thi và đánh giá kế hoạch đào tạo - Kế hoạch xây dựng và phát triển nguồn nhân lực kế thừa. 02 08 07 Văn hoá doanh nghiệp / Corporate Culture - Văn hoá Doanh nghiệp là gì Vai trò của Văn hoá Doanh nghiệp - Xây dựng và thay đổi Văn hoá Doanh nghiệp - Đo lường kết quả xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp. 02 08 08 Lương và Chế độ đãi ngộ / Compensation Remuneration System - Chính sách lương và các yếu tố ảnh hưởng - Hệ thống lương và các bước xây dựng hệ thống lương - Cơ cấu và ngân sách tiền lương - Chính sách và chế độ đãi ngộ. 04 16 09 Pháp luật Lao động / Laws Regulations on Labour - Hiểu về pháp luật lao động - Những vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động - Quy định pháp luật về thôi dụng - Giải quyết tranh chấp lao động. 04 16 10 Chuyên đề hội thảo/Seminar Đối thoại chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia nhân sự hàng đầu trong nước và quốc tế. 01 04 11 Hội thảo kinh tế Kinh Doanh/ Economy Business Seminar 02 08 12 Lễ trao “Chứng nhận tốt nghiệp”/ Convocation Ceremony 01 04 TỔNG CỘNG 28 112

slide 7:

Xem thêm khóa h ọc liên quan: ky nang ban hang giám sát bán hàng kỹ năng thuyết trình

authorStream Live Help