tworzywa sztuczne

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

TEMAT : 

TEMAT Tworzywa sztuczne

ZANOTUJ ! : 

ZANOTUJ ! rodzaje tworzyw sztucznych    substancje używane do produkcji tworzyw sztucznych   co to znaczy, że tworzywa sztuczne są toksyczne  przykłady wyrobów z tworzyw sztucznych w jaki sposób składuje się i unieszkodliwia odpady (tworzywa sztuczne)

Tworzywa sztuczne : 

Tworzywa sztuczne Są to materiały, których głównymi niekiedy jedynymi składnikami są polimery, związki chemiczne o budowie łańcuchowej, składające się z setek tysięcy atomów (m.in. C, H, N, S).

SKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH : 

SKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH Najistotniejszy składnik stanowią związki wielkocząsteczkowe: syntetyczne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) pochodzenia naturalnego (drewno, bawełna, mleko, mleczko kauczukowe)

Składniki dodatkowe: : 

Składniki dodatkowe: barwniki wypełniacze plastyfikatory-zmiękczacze stabilizatory (substancje zwiększające odporność na czynniki np. temp.) dodatki przeciwścierne antystatyki (zapobieganie elektryzacji powierzchni tworzywa)

PODZIAŁ TWORZYW SZTUCZNYCH : 

PODZIAŁ TWORZYW SZTUCZNYCH tworzywa termoplastyczne – po podgrzaniu dają się dowolnie formować, proces ten można powtarzać  tworzywa termoutwardzalne – tylko w procesie produkcji są plastyczne i można je wtedy dowolnie kształtować tworzywa chemoutwardzalne – twardnieją na skutek odparowania czynnika chemicznego

ZALETY TWORZYW SZTUCZNYCH : 

ZALETY TWORZYW SZTUCZNYCH łatwość przetwórstwa mała gęstość dobre właściwości mechaniczne odporność na korozje możliwość otrzymania wyrobów przezroczystych możliwość barwienia na wiele kolorów

WADY TWORZYW SZTUCZNYCH : 

WADY TWORZYW SZTUCZNYCH niska odporność na podwyższoną temperaturę łatwopalność uciążliwość dla środowiska

Co to są dioksyny i jak powstają? : 

Co to są dioksyny i jak powstają? Szczególnie niebezpieczne jest niekontrolowane spalanie wyrobów wysoko przetworzonych przemysłowo, tj. tworzyw sztucznych (pianki, gąbki, plastyku, fornirów, lakierów), wyrobów gumowych, itp.

PET (politereftalan etylu) : 

PET (politereftalan etylu) butelki, wypełniacze do poduszek

LDPE (miękki polietylen - mała gęstość) : 

LDPE (miękki polietylen - mała gęstość) folia do miękkich opakowań spożywczych, torby na zakupy, worki na odpady

HDPE (twardy polietylen - duża gęstość)High Density PoliEthylene : 

HDPE (twardy polietylen - duża gęstość)High Density PoliEthylene pojemniki na filmy do aparatów fotograficznych, opakowania do jogurtu "actimel", nakrętki do butelek

PVC (polichlorek winylu) : 

PVC (polichlorek winylu) rury wodociągowe, wykładziny, okna, parapety, ceraty

PP (polipropylen) : 

PP (polipropylen) torebki na chipsy, pojemniki na jogurty, pojemniki na śmieci

PS (polistyren): spieniona wersja polistyrenu to styropian) : 

PS (polistyren): spieniona wersja polistyrenu to styropian) tacki do pakowania mięsa, kubki do gorących napojów, opakowania

PC (poliwęglan) : 

PC (poliwęglan) płyty CD

Problem z plastikami : 

Problem z plastikami Największym problemem są opakowania jednorazowe. Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy bardzo szybko trafiają na śmietniki.

Drugie życie śmiecia : 

Drugie życie śmiecia W Polsce od 2001 roku w Elanie PET (Toruń) działa linia technologiczna do recyklingu plastikowych butelek z PET. W ciągu miesiąca przetwarza się tam 300 ton PET- ów.

Tworzywa biodegradowalne : 

Tworzywa biodegradowalne Biodegradacja - rozkład substancji chemicznych na wodę i dwutlenek węgla oraz proste nietoksyczne związki chemiczne, zachodzący pod wpływem mikroorganizmów. ekologiczny długopis (Szwecja) "reklamówka" z biodegradowalnego plastiku (Niemcy)

Ekobilans : 

Ekobilans najkorzystniejsze pod względem ekologicznym jest pakowanie mleka w worki z folii PE, następnie kolejno w butelki szklane 40-krotnego użycia oraz w lekkie butelki z PE.

authorStream Live Help