BAB 12

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: oi_yana (87 month(s) ago)

nak download..

Presentation Transcript

BAB 12:PETEMPATAN : 

BAB 12:PETEMPATAN 1. PETEMPATAN AWAL 2. JENIS PETEMPATAN DI MALAYSIA 3. PETEMPATAN LUAR BANDAR 4. POLA PETEMPATAN LUAR BANDAR 5. FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR

Slide 2: 

DEFINISI PETEMPATAN= Tempat manusia tinggal & berinteraksi antara satu dengan yang lain melalui pelbagai aktiviti ekonomi. SEJARAH PETEMPATAN AWAL Petempatan awal manusia bermula di :  1. Lembangan Sungai Tigris-Euphrates  2. Lembangan Sungai Nil  3. Lembangan Indus  4. Lembangan Hwang He

Slide 3: 

Tapak Petempatan Awal Di Dunia

Slide 4: 

Tamadun Mesopotamia Tamadun Indus Tamadun Mesir Purba Tamadun Hwang He

Slide 5: 

Kawasan lembangan sungai sesuai sebagai petempatan awal kerana:  1. dataran sungai yang rata & kaya dengan tanih aluvium  2. sungai membekalkan sumber air kegunaan domestik & pengairan  3. sungai sebagai jalan pengangkutan  4. terdapat kawasan rumput subur untuk binatang ternakan

PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA : 

PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA

Slide 7: 

Tapak Petempatan Awal di Malaysia Pekan

Slide 8: 

Tapak Petempatan Awal di Malaysia Lembah Bujang

Slide 9: 

Tapak Petempatan Awal di Malaysia Gua Niah

Slide 10: 

Tapak Petempatan Awal di Malaysia Kota Tampan

Slide 11: 

Tapak Petempatan Awal di Malaysia Teluk Darvel

Slide 12: 

Tapak Petempatan Awal di Malaysia Kuala Berang

Slide 13: 

Tapak Petempatan Awal di Malaysia Melaka

Slide 14: 

Tapak Petempatan Awal di Malaysia Johor Lama

JENIS PETEMPATAN DI MALAYSIA : 

JENIS PETEMPATAN DI MALAYSIA 2 jenis iaitu: 1. Petempatan Luar Bandar 2. Petempatan Bandar di mana kedua-dua jenis petempatan ini berbeza dari segi: a) Saiz penduduk  b) Kepadatan penduduk  c) Fungsi

Slide 16: 

Petempatan Luar Bandar mempunyai saiz penduduk yang kecil & kepadatan penduduk rendah dengan aktiviti ekonomi ialah pertanian, penternakan & perikanan

Slide 17: 

Petempatan Bandar mempunyai saiz penduduk yang lebih besar & kepadatan penduduk tinggi dengan kegiatan ekonomi seperti perdagangan, perniagaan, perkhidmatan & perindustrian.

Slide 18: 

Faktor-faktor Mempengaruhi Petempatan Awal di Malaysia 1. Bentuk Muka Bumi 2. Keselamatan 5. Mata Pencarian 4. Bekalan Air 3. Pengangkutan & Perhubungan

PETEMPATAN LUAR BANDAR : 

PETEMPATAN LUAR BANDAR Terdiri daripada petempatan Kampung & Pekan.  Jumlah penduduk di kampung di antara 1 hingga 1 999 orang.  Jumlah penduduk di pekan di antara 2 000 hingga 9 999 Orang.  Kegiatan ekonomi penduduk: pertanian & perikanan.  Contoh: Dataran Kedah-Perlis - kawasan penanaman padi Pulau Ketam - kawasan nelayan.  Hampir di semua negeri mempunyai petempatan luar bandar kecuali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur & Putra Jaya.

Slide 20: 

Faktor-faktor Mempengaruhi Petempatan Luar Bandar Bentuk Muka Bumi Tanah pamah di lembah sungai & dataran pantai 2.Tanih Aluvium, laterit, gambut & pasir 5. Dasar Kerajaan Petempatan terancang di luar bandar (FELDA) 4. Kegiatan Ekonomi Pertanian, perikanan dan perlombongan 3. Sumber Air Keperluan domestik dan pengangkutan 6. Ketersampaian Mudah sampai dengan pengangkutan

Jenis Tanih Yang Sesuai Untuk Tanaman di Malaysia : 

Jenis Tanih Yang Sesuai Untuk Tanaman di Malaysia

Slide 22: 

Sistem Saliran di Malaysia

Jenis Kegiatan Ekonomi di Petempatan Luar Bandar : 

Jenis Kegiatan Ekonomi di Petempatan Luar Bandar

Rancangan Pembangunan Tanah (FELDA) diSemenanjung Malaysia : 

Rancangan Pembangunan Tanah (FELDA) diSemenanjung Malaysia

Slide 25: 

KESEDAR (Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan) KETENGAH (Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah) KEJORA (Lembaga Kemajuan Johor Tenggara)

POLA PETEMPATAN LUAR BANDAR : 

POLA PETEMPATAN LUAR BANDAR

FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR : 

FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR

authorStream Live Help