Tugas Kerajaan Singasarikk

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Tugas Kerajaan Singasari:

Tugas Kerajaan Singasari Disusun Oleh : Kel V : Ayuningtyas P L Iya Novia Leni Resti Purwanti Novianti Dwi Puji A Putri Sholehah Kelas 7.8

Kerajaan Singasari (1222-1293) adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara vang didirikan oleh Ken Arok pada 1222. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara (1268-1292) yang bergelar Maharajadhiraja Kertanegara Wikrama Dharmottunggadewa:

Kerajaan Singasari (1222-1293) adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara vang didirikan oleh Ken Arok pada 1222. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara (1268-1292) yang bergelar Maharajadhiraja Kertanegara Wikrama Dharmottunggadewa

Awal berdiri :

Awal berdiri Serat Pararaton menyebutkan Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kadiri . Yang menjabat sebagai akuwu ( setara camat ) Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung . Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok , yang kemudian menjadi akuwu baru . Ken Arok juga yang mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes . Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri .

Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok. Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singhasari, dan berlanjut pada kerajaan Majapahit. Terdapat perbedaan antara Pararaton danNagarakretagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singhasari.:

Wangsa Rajasa yang didirikan oleh Ken Arok . Keluarga kerajaan ini menjadi penguasa Singhasari , dan berlanjut pada kerajaan Majapahit . Terdapat perbedaan antara Pararaton dan Nagarakretagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singhasari . Versi Pararaton adalah : Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabhumi (1222 - 1247) Anusapati (1247 - 1249) Tohjaya (1249 - 1250) Ranggawuni alias Wisnuwardhana (1250 - 1272) Kertanagara (1272 - 1292) Versi Nagarakretagama adalah : Rangga Rajasa Sang Girinathaputra (1222 - 1227) Anusapati (1227 - 1248) Wisnuwardhana (1248 - 1254) Kertanagara (1254 - 1292)

Kejayaan Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singhasari (1272 - 1292). Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Pada tahun 1275 ia mengirim pasukan Ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatra sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatra adalah Kerajaan Dharmasraya (kelanjutan dari Kerajaan Malayu). Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan, dengan dikirimkannya bukti arca Amoghapasa yang dari Kertanagara, sebagai tanda persahabatan kedua negara. Pada tahun 1284, Kertanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289 Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singhasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanagara. Nagarakretagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singhasari di luar Jawa pada masa Kertanagara antara lain, Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura.:

Kejayaan Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singhasari (1272 - 1292). Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa . Pada tahun 1275 ia mengirim pasukan Ekspedisi Pamalayu untuk menjadikan Sumatra sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatra adalah Kerajaan Dharmasraya ( kelanjutan dari Kerajaan Malayu ). Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan , dengan dikirimkannya bukti arca Amoghapasa yang dari Kertanagara , sebagai tanda persahabatan kedua negara . Pada tahun 1284, Kertanagara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Pada tahun 1289 Kaisar Kubilai Khan mengirim utusan ke Singhasari meminta agar Jawa mengakui kedaulatan Mongol. Namun permintaan itu ditolak tegas oleh Kertanagara . Nagarakretagama menyebutkan daerah-daerah bawahan Singhasari di luar Jawa pada masa Kertanagara antara lain, Melayu , Bali, Pahang, Gurun , dan Bakulapura .

PowerPoint Presentation:

KEKUASAAN SINGOSARI

Keruntuhan Candi Singhasari dibangun sebagai tempat pemuliaan Kertanegara, raja terakhir Singhasari. Kerajaan Singhasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang bupati Gelanggelang, yang merupakan sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan dari Kertanagara sendiri. Dalam serangan itu Kertanagara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singhasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kadiri. Riwayat Kerajaan Tumapel-Singhasari pun berakhir.:

Keruntuhan Candi Singhasari dibangun sebagai tempat pemuliaan Kertanegara , raja terakhir Singhasari . Kerajaan Singhasari yang sibuk mengirimkan angkatan perangnya ke luar Jawa akhirnya mengalami keropos di bagian dalam . Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jayakatwang bupati Gelanggelang , yang merupakan sepupu , sekaligus ipar , sekaligus besan dari Kertanagara sendiri . Dalam serangan itu Kertanagara mati terbunuh . Setelah runtuhnya Singhasari , Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kadiri . Riwayat Kerajaan Tumapel-Singhasari pun berakhir .

authorStream Live Help