CONFEGIR PARAULES CENTRES D'INTERÈS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Material de lectorescriptura creat per Alba O.

Comments

Presentation Transcript

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ R E G L E G O M A F U L L L L I B R E T I S O R E S C A R P E T A P I S S A R R A G U I X CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ L L A P I S L L I B R E T A B O L I G R A F M O T X I L L A C A D I R A R E T O L A D O R E S T O I G P A P E R E R A

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ L L A P I S G O M A L L I B R E T A C H B O L I G R A F C H M O T X I L L A A A C A D I R A F U L L P A P E R E R A A A R E T O L A D O R R E S T O I G E X X I R E G L E G U I X I L L I B R E Z Z T I P I S S A R R A C H T I S O R E S V V U C A R P E T A U O I

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ C O C O P E R A R A I M P L A T A N T A R O N J A P R E S S E C M A D U I X A M E L O CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ K I W I L L I M O N A S I N D R I A M A G R A N A C I R E R A M A N D A R I N A P O M A P I N Y A

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ K I W I C O C O C U S I N D R I A I I S L L I M O N A S J C I R E R A P O M A M A G R A N A D D R T A R O N J A P R E M A N D A R I N A S P E R A R A I M E S P L A T A N M E L O P I N Y A L L C E E M A D U I X A H C H

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ N I N A P E L U I X P A T I N E T P A T I N S P I L O T A B I C I C L E T A R O B O T C O T X E

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ C O M B A O C A P A R X I S C A R T E S C U I N E T A D O M I N O B A L D U F A T I T E L L A CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ N I N A P E L U I X P A T I N E T O C A P A T I N S T I T E C O T X E R O B O T P I L O T A L L A I B I C I C L E T A O C O M B A D O M I N C A R T E S B A L D P A R X I S U F A I C U I N E T A C H H

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ T O R R O T I O T R I N E U C O R O N A T O R T E L L C A M E L L B U F A N D A E S T R E L L A CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ B O L A P A R E N O E L E S P E L M A R E I S M A G S C A M P A N A D E S E M B R E R E G A L N I N O T

Nom: _______________________________ Data: _________________________:

Nom: _______________________________ Data: _________________________ B O L A B A R R E T E S P E L M A T I O R E I S M A G S E U N I N O T R E G A L C A M P A N A C A M D E S E M B R E D A T O R R O B U F A N C O R O N A T R I N T O R T E L L E L L E S T R E L L A I I

authorStream Live Help