PLA CONDUCTUAL GRUPAL: EL TERMÒMETRE D'AULA

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PLA DE SUPORT CONDUCTUAL POSITIU GRUPAL:

1 PLA DE SUPORT CONDUCTUAL POSITIU GRUPAL EL TERMÒMETRE D’AULA 2n de CI. ESCOLA LLUÇANÈS

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GRUP:

2 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL GRUP Dificultats en mantenir l’atenció i la concentració. Poc respecte al torn de paraula. Conductes disruptives dins l’aula que afecten el ritme de treball i el bon clima de grup. En ocasions la seva freqüència o intensitat depenen de l’àrea o del professional. Diversitat pel que fa a ritmes de treball, nivells d’aprenentatge i altres trastorns.

REGISTRE CONDUCTUAL: EL TERMÒMETRE D’AULA:

3 REGISTRE CONDUCTUAL: EL TERMÒMETRE D’AULA OBJECTIUS: Assolir un bon clima d’aula disminuint les conductes disruptives i respectant els torns de paraula. Generalitzar les bones conductes que afavoreixen la bona relació al grup a totes les àrees i amb tots els professionals. Autoregular-se les pròpies conductes en funció d’un benefici comú i conjunt.

REGISTRES CONDUCTUALS:

4 REGISTRES CONDUCTUALS TERMÒMETRE INDIVIDUAL MURAL AMB LES NORMES I LA IMATGE GRAN DEL TERMÒMETRE

EL PLA DE SUPORT PAS A PAS:

5 EL PLA DE SUPORT PAS A PAS 1r PAS: NORMES D’AULA - S’estableixen 4 normes entre tot el grup classe. Elaboració d’un mural amb fotografies. - Al costat: imatge del termòmetre gegant.

EL PLA DE SUPORT PAS A PAS:

EL PLA DE SUPORT PAS A PAS 2n PAS: EXPLICACIÓ DEL PLA Objectiu: aconseguir que els termòmetres pugin el mínim possible. Cada vegada que no es compleix la norma s’enganxa un gomet de color vermell. Al final de la setmana, si hi ha menys de 6 termòmetres amb un o cap gomet de color vermell hi haurà premi. 6

EL PLA DE SUPORT PAS A PAS:

EL PLA DE SUPORT PAS A PAS 3r PAS: AVISOS AVÍS 1. Avís verbal i senyalització de la fotografia. AVÍS 2: termòmetre taronja (recordatori visual). Retorn a la mestra al final del dia. AVÍS 3: Enganxar el gomet vermell al termòmetre. Repercusions pel grup. Ajuda dels companys/es. Treball coooperatiu 7

EL PLA DE SUPORT PAS A PAS:

EL PLA DE SUPORT PAS A PAS 4t PAS: “ROLE PLAYING” S’escenifica una situació d’aula. Els alumnes adquireixen diferents papers i models. Diferents rols: el/la mestre/a, els alumnes que segueixen les normes, els alumnes disruptius, els alumnes que recondueixen les conductes negatives… S’intenta fer un intercanvi de papers segons el rol real dels alumnes dins del grup. 8

EL PLA DE SUPORT PAS A PAS:

9 EL PLA DE SUPORT PAS A PAS 5è PAS: POSADA EN PRÀCTICA NORMES D’AULA + OBJECTIUS DEL PLA + AVISOS + AJUT DELS COMPANYS

AVALUACIÓ CONTÍNUA:

AVALUACIÓ CONTÍNUA Avaluació setmanal. Recompte de gomets. Premi de grup. Es torna a començar un nou termòmetre a l’inici de la setmana. Es van revisant els criteris d’avaluació segons els resultats de l’aplicació del pla. 10

PREMIS DE GRUP:

PREMIS DE GRUP 1ª setmana: tutoria. S’escull un joc o una pel·lícula. 2ª setmana: educació física. S’escull joc al final de la sessió. 3ª setmana: TIC. Escollir un joc abans d’acabar la sessió. 4ª setmana: Música. Triar una contingut entre els proposats pel mestre i que agradi al grup. 5ª setmana: Anglès. Triar una activitat educativa amb la PDI. (ROTATIUS, CALENDARI) 11

AVALUACIÓ FINAL:

12 AVALUACIÓ FINAL VALORACIÓ CONJUNTA DELS RESULTATS. ASSEMBLEA DE GRUP I FUTURES DECISIONS DE CANVIS O MILLORES. (Les imatges utilitzaes en aquesta presentació estan extretes del buscador de google)

authorStream Live Help