MATERIALS PER ATENDRE LA DIVERSITAT

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

ELABOREM I COMPARTIM RECURSOS INTERACTIUS YOLANDA ROSET ALIGUÉ

Slide 2:

BLOC DE RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT I ELS ALUMNES AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE Una eina per a l’accés de tots els alumnes al coneixement Un mitjà per compartir

Slide 3:

BLOC DE RECURSOS http://blocs.xtec.cat/recursosee RECURSOS TIC PDI LLENGUA MATEMÀTIQUES LECTURA EFICAÇ CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA PISSARRA DINÀMICA DOCUMENTS I GUIES BIBLIOGRAFIA REFLEXIONS EDUCACIÓ EN VALORS MATERIALS PROPIS, RECURSOS DE LA XARXA, APORTACIONS D’ALTRES PROFESSIONALS

Slide 4:

NECESSITAT DE MITJANS INFORMÀTICS I RECURSOS HUMANS NECESSITAT D’UN CANVI EN ELS RECURSOS METODOLÒGICS i ORGANITZATIUS

Slide 5:

RECURSOS TECNOLÒGICS A L’ESCOLA ORDINADORS I PROJECTORS PDI

Slide 6:

COORDINADORA TAC COMISSIÓ TAC CLAUSTRE ALUMNES I FAMÍLIA SOCIETAT RECURSOS HUMANS

Slide 7:

NOVES METODOLOGIES, FORMACIÓ, INTERACCIÓ, INNOVACIÓ... NO PUC DEIXAR D’INNOVAR

Slide 8:

METODOLOGIES I PROPOSTES DIDÀCTIQUES COMPETÈNCIA TIC APRENENTATGES ACCÉS AL CONEIXEMENT

Slide 9:

PROGRAMACIÓ MULTINIVELL . MOTIVACIÓ

Slide 10:

ELABORACIÓ DE MATERIALS DIDÀCTICS INTERACTIUS UNA XARXA ON DIFONDRE I COMPARTIR COMPARTIR RECURSOS EDUCATIUS COMUNICACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA-SOCIETAT

Slide 11:

COL·LABORACIÓ, INTERACCIÓ, PARTICIPACIÓ

Slide 12:

CANVIS METODOLÒGICS FITXA INDIVIDUAL ACTIVITATS INTERACTIVES I DE GRUP

Slide 13:

APRENENTATGES INTERACTIUS

authorStream Live Help