Kampen Om Åbo Akademis Campus-PPT

Views:
 
     
 

Presentation Description

LADDA NER PPT FÖR ATT SE DEN RÄTT! Att sitta vid Per Kalms ek på Åbo Akademis campus kan bli en kamp. ÅA går ut med budskapet att på ÅA kan man vistas i internationell atmosfär som man illustrerat med en bild av studerande som sitter under Per Kalms ek. Filmen illustrerar att det kan bli en kamp om campus.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Kampen om Åbo Akademis Campus En film av Ylva

Slide 2: 

Högklassig utbildning och forskning i en internationell atmosfär UNDER PER KALMS EK HAR STUDERANDE SUTTIT I HUNDRATALS ÅR....

Slide 3: 

Varför inte det? På andra sidan om den här får ni sitta ÅA är vårt campus! DÄR FÅR NI INTE SITTA Det har ÅAs fastighetschef bestämt Ni får be om personligt tillstånd av fastighetschefen då sitter ni på Åbo stads mark

Slide 4: 

5 år senare En annan kamp har inletts

Slide 5: 

Kampen om campus fortsätter.... ”Rosornas krig” pågår vid Per Kalms ek ÅA planterar rosor runt eken, ett effektivt och smart sätt att hindrar en picknick.... Aj! Var är ån?

Slide 6: 

Med tack till alla som inspirerat och bidragit till min gradustudie om campusrummet – kampen fortsätter... ...lika smart som en stengård utan bänkar...

authorStream Live Help