подорож Сонячною системою

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Презентация PowerPoint:

Подорож Сонячною системою: планети - гіганти

Презентация PowerPoint:

Тестування: 1.Зір, які можна побачити неозброєним оком, на небі близько: А) 3000; Б) 4000; В) 5000; Г ) 6000. 2. Середня відстань від Землі до Сонця дорівнює: А) 150 000 км; Б) 150 000 000 км; В) 300 000 км; Г) 300 000 000 км. 3. Земля знаходиться най ближче до Сонця : А) у липні ; Б) у вересні ; В) у січні ; 1. Сузір’їв, які мають власні назви, налічується: А) 68; Б ) 78; В) 88; Г ) 108. 2. Середня відстань від Землі до Сонця дорівнює: А) 1 св. р. (1 світловий рік); Б) 1 пк (1 парсек); В) 1 а. о. (1 астрономічна одиниця); Г) 2 а.о . (2 астрономічні одиниці) 3. Земля знаходиться най далі до Сонця : А) у липні ; Б) у вересні ; В) у січні ;

Презентация PowerPoint:

І варіант ІІ варіант 1.Зір, які можна побачити неозброєним оком, на 4 . Чому дорівнює кут між площиною небесного екватора і екліптикою ? А) 0 ○ ; Б ) 23,5 ○ ; В ) 66,5 ○ ; 5. Що є причиною зміни пір року на Землі ? А) зміна відстані від Землі до Сонця протягом року; Б) обертання Землі навколо своєї осі ; В) постійний нахил осі обертання Землі до площини орбіти навколо Сонця ; Г) потік більшої енергії від Сонця влітку , ніж у взимку . 4 . Під яким кутом до площини орбіти нахилена вісь обертання Землі ? А) 0 ○ ; Б ) 23,5 ○ ; В ) 66,5 ○ ; 5. Що є причиною зміни дня і ночі на Землі ? А) зміна відстані від Землі до Сонця протягом року; Б) обертання Землі навколо своєї осі ; В) постійний нахил осі обертання Землі до площини орбіти навколо Сонця ; Г) обертання Землі навколо Сонця .  

Презентация PowerPoint:

І варіант ІІ варіант 6 . Яка причина дивного руху Сонця небосхилом Меркурія? А) період його обертання навколо осі; Б) період його обертання навколо Сонця; В) витягнутість його орбіти. 7. На якій планеті існує парниковий ефект? А) Меркурій; Б) Венера; В) Земля; Г) Марс . 8. Яка причина забарвлення Марса у червоно-помаранчевий колір? А) хімічний склад його атмосфери; Б) наявність великої кількості оксидів заліза у грунті ; В) утворення пилових бурь .   6 . Яка причина найбільшої густини Меркурія у Сонячній системі? А) в ядрі планети зосереджено 80% всієї маси; Б) через малий радіус планети; В) через наявність слабкого магнітного поля (у 150 разів менше земного) 7. Діаметр якої планети ≈ діаметру Землі? А) Меркурій; Б) Венера; В) Земля; Г) Марс. 8. Великий перепад температур на Марсі ( від 170 К до 140 К) пояснюється… А) хімічним складом його атмосфери; Б) малою теплопровідністю грунту ; В) малими розмірами планети (у 9 разів менші за розмір Землі).  

Презентация PowerPoint:

Взаємоперевірка: І вар. ІІ вар. Г В А В В А В Б Б Г В А Б Б Б Б

Презентация PowerPoint:

Планети - гіганти Люди мріють політати Багато хочуть про небо знати. Ми сьогодні мрії ці здійснимо І до планет полет и мо . Будемо Сонячною системою мандрувати , Зможемо на різних планет ах побувати , Але для цього треба гарно попрацювати .

Презентация PowerPoint:

Планета Екваторіальн и й діаметр (земних діаметрів) Маса (земних мас) Орбітальний радіус ( а. о. ) Орбітальний період (років) Доби (земних діб) Супутники Меркурій 0,382 0,06 0,38 0,241 58,6 Відсут ні Венера 0,949 0,82 0,72 0,615 −243** відсут ні Земля * 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 Марс 0,53 0,11 1,52 1,88 1,03 2 Юпітер             Сатурн             Уран             Нептун             ** Негативне значення тривалості доби означає обертання планети навколо своєї вісі в протилежну , у порівнянні з орбітальним рухом , сторону.

Презентация PowerPoint:

Міні проекти: Юпітер та його супутники. Сатурн та його супутники. Уран та його супутники. Нептун та його супутники.

Презентация PowerPoint:

Юпітер , тисячі років тому названий на честь царя римських богів , панує і серед дев'яти планет нашої Сонячної системи , змагаючись з Сонцем в своїй красі . Найбільша планета знаходиться далеко за основним поясом астероїдів . Маса Юпітера набагато перевищує масу всіх інших планет, разом узятих . юпітер

Презентация PowerPoint:

Маса- 1,9 · кг . (318 разівбільшемасиЗемлі ) Радіус - 71,4 тис. км Густина -1,31 г / см3 Температура верхніххмар : - 160 ºC Доба - 9,93 години   Розміри, форма і маса Юпітера

Презентация PowerPoint:

1-газоподібний водень 2-рідкий водень 3-металевий водень 4-ядро з скелястих , металевих і водневих компонентів Будова

Презентация PowerPoint:

Сатурн , напевно, найбільш красива планета, якщо дивитися на неї в телескоп або вивчати знімки " Вояджера". Казкові кільця Сатурна не можна сплутати ні з якими іншими об'єктами Сонячної системи . Сатурн

Презентация PowerPoint:

Будова Сатурна

Презентация PowerPoint:

Маса - 5,68 · кг . (95 разівбільшемасиЗемлі ) Радіус -60300 км Густина - 0,71 г / см3 Температура верхніххмар : - 150 ºC Доба - 10,54 години   Розміри, форма та маса Сатурна

Презентация PowerPoint:

Супутники Сатурна

Презентация PowerPoint:

Коли про Землю кажуть , що вона блакитна , це ласкаве перебільшення . По-справжньому блакитною планетою виявився далекий Уран! Уран - старовинне грецьке божество Неба, самий ранній вищий бог, що був батьком Крона (Сатурна), циклопів і титанів ( попередників Олімпійських богів ). Уран

Презентация PowerPoint:

1-вода , метан, аміак 2-рідкий водень 3-ядро з кремнію і металів 4-газова атмосфера Будова Урана

Презентация PowerPoint:

Маса- 8,7 · кг . (14,5 разівбільшемасиЗемлі ) Радіус - 25700 км Густина - 1,27 г / см3 Температура: - 220 ºC Доба - 17,23 години   Розміри, форма та маса Урана

Презентация PowerPoint:

Нептун - восьма планета від Сонця і четверта за розміром серед планет. Після відкриття Урана астрономи звернули увагу на те, що його орбіта не відповідала закону всесвітнього тяжіння Ньютона, зазнаючи постійні відхилення . Це і навело на думку про існування ще однієї планети за Ураном, яка могла б своїм гравітаційним тяжінням спотворювати траєкторію руху сьомий планети . Нептун

Презентация PowerPoint:

1-атмосфера з водню гелію і метану 2-кам'яне ядро 3-пухка суміш з замерзлих води, аміаку і метану Будова Нептуна

Презентация PowerPoint:

Маса- 1 · кг . (17,2 разівбільшемасиЗемлі ) Радіус -25000 км густина - 1,77 г / см3 Температура: - 213 ºC Доба - 17,87 годин и   Розміри, форма та маса Нептуна

Презентация PowerPoint:

Планета Екваторіальн и й діаметр ( земних діаметрів Маса (земних мас) Орбітальний радіус ( а. о. ) Орбітальний період (років) Доби (земних діб) Супутники Юпітер 11,2 318 5,20 11,86 0,414 63 Сатурн 9,41 95 9,54 29,46 0,426 49 Уран 3,98 14,6 19,22 84,01 −0,718** 27 Нептун 3,81 17,2 30,06 164,79 0,671 13 ** Негативне значення тривалості доби означає обертання планети навколо своєї вісі в протилежну , у порівнянні з орбітальним рухом , сторону.

Презентация PowerPoint:

Розв ’ яжіть задачу Який об’єм займає на Юпітері водень у газоподібному стані, якщо на глибині 24000 км, де тиск 3 млн. атм . і температура 11000ºС водень переходить у рідку фазу і стає електропровідним. Об’єм твердої та рідкої речовини на Юпітері приблизно 3· , а його радіус становить 11 радіусів Землі. Дано: Аналіз: Розвۥязок : V = 3· V = + , = V - , V = = 146· R = 11R з V = . = 146· - 3· = 143· - ?  

Презентация PowerPoint:

Висновок Планети-гіганти на відміну від планет земної групи не мають твердої поверхні, бо за хімічним складом (99% Гідрогену і Гелію) і густиною ( ≪ 1 г /см 3) вони нагадують зорі , а їхня велика маса спричиняє нагрівання ядер до температури понад +10 000 °С. Крім того, планети-гіганти досить швидко обертаються навколо осі та мають велику кількість супутників . Найбільшою загадкою усіх планет-гігантів (крім Урана) є джерело внутрішньої енергії, яку випромінюють ці планети в інфрачервоній частині спектра. Джерелом енергії не можуть бути термоядерні реакції , бо маса планет- гігантів недостатня для перетворення їх у зорі . Не виключена можливість , що гіганти випромінюють ту енергію , як а була накопичена під час утворення Сонячної системи кілька мільярдів років тому. Можливо , що в минулому Юпітер мав досить високу температуру на поверхні й світився на небі молодої Землі у 100 разів яскравіше за Місяць .

Презентация PowerPoint:

Домашнє завдання: §9,10; тести стор.79(1-4), стор.85(1-5)-письмово.

Презентация PowerPoint:

Дякую за увагу!

authorStream Live Help