Презентац¦я на 31.10.2014

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Формування математичної компетентності першокласників Бойченко Олена Ігорівна вчитель початкових класів Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Г.Л. Дівіної №50

PowerPoint Presentation:

Головна мета освітньої галузі “Математика” формування предметної математичної компетенції учнів

PowerPoint Presentation:

Математична компетентність – це здатність застосовувати додавання, віднімання, множення, ділення та пропорцій в усних та письмових обчисленнях у повсякденних ситуаціях… Математична компетентність включає – різною мірою – здатність та бажання використовувати математичні способи мислення (логічне) та просторове та викладу (формули, моделі, конструкції, графіки, діаграми)

PowerPoint Presentation:

Ознаки сформованості предметної математичної компетентності молодших школярів: цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності; розпізнавання проблем, які розв’язуються із застосуванням математичних методів; здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати, виконувати дії за алгоритмом, обґрунтовувати свої дії;

Ознаки сформованості предметної математичної компетентності молодших школярів: :

Ознаки сформованості предметної математичної компетентності молодших школярів: уміння користуватися математичною термінологією, знаковою і графічною інформацією; уміння орієнтуватися на площині та у просторі; здатність застосовувати обчислювальні навички й досвід вимірювання величин у практичних ситуаціях; набуття досвіду задоволення пізнавальних інтересів, проявів емоційно-ціннісних ставлень, творчої активності, спілкування, соціальних орієнтацій.

Змістові лінії освітньої галузі:

Змістові лінії освітньої галузі числа, дії з числами; величини; математичні вирази, рівності, нерівності; сюжетні задачі; просторові відношення, геометричні фігури; робота з даними.

PowerPoint Presentation:

Формування математичної компетентності є опанування предметних математичних компетенцій : обчислювальних інформаційно-графічних логічних геометричних алгебраїчних

PowerPoint Presentation:

«Перед людиною є три шляхи до пізнання: шлях мислення - найбільш благородний, шлях наслідування - найбільш легкий і шлях особистого досвіду - найбільш важкий». Конфуцій

authorStream Live Help