The lady to keep in mind - Sendler

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

The lady to keep in mind Look at this lady's face - never forget ! הגברת שכדאי לזכור. התבוננו בגברת הזו – לעולם לא לשכוח!

PowerPoint Presentation:

World not only recently became an evil place, he always has been ! The award also can not always most deserving . Recently passed away 98-year-old lady named Irena Sendler . During WWII, Irena was allowed to work in the Warsaw ghetto as an expert in plumbing and sewage, Irena had "ulterior motive ". Being German, she knew the nature of the plans of the Nazis about the Jews . העולם לא הפך רק לאחרונה למקום מרושע ,הוא תמיד היה כזה... הפרס לא תמיד ניתן לראויים ביותר. לאחרונה הלכה לעולמה גברת בת 98 בשם אירֶנה סנדלר. במהלך מלחמת העולם השנייה ניתן לאירנה אישור לעבוד בגטו ורשה כמומחית לאינסטלציה ולביוב. היה לה "מניע נסתר";  בהיותה גרמניה, ידעה על מהות תכניותיהם של הנאצים בנוגע ליהודים.

PowerPoint Presentation:

Irena smuggled infants in the bottom of her tool box placed in the back of her truck and also used the sack, (for older children). Always accompanied her to her dog trained to bark when the Nazi soldiers came to the ghetto and beyond, the soldiers of course will not go near a dog barks on the increased intensity sound of children or babies . Irene eventually managed to smuggle out and save 2500 babies and children . אירנה הבריחה תינוקות בתחתיתה של תיבת כלים שהונחה בחלקה האחורי של משאיתה ובנוסף השתמשה בְּשָׂק, (לילדים גדולים יותר). לִיוָה אותה תמיד כלב אותו אימנה לנבוח כאשר חיילים נאצים קרבו אליה בגטו או מחוצה לו. החיילים כמובן נמנעו מלהתקרב לכלב נובח בעוצמה שגברה על קולות  הילדים / התינוקות. במרוצת הזמן הצליחה אירנה להבריח ולהציל 2500  תינוקות וילדים.

PowerPoint Presentation:

She was captured, the Nazis broke her legs, hands and beat her severely . Irena kept a record of the names of all the children escape, and kept them in a glass jar buried under a tree in her backyard of her . After the war she tried to locate any surviving parents for family reunification . Most families were wiped out with gas . The children she helped to escape to foster families, or give up for adoption . היא נתפסה; הנאצים שברו את רגליה, ידיה והיכו אותה קשות. אירנה ניהלה רישום של שמות כל הילדים שהבריחה ושמרה אותם בצנצנת זכוכית אותה קברה מתחת לעץ בחצר האחורית שלה. לאחר המלחמה ניסתה היא לאתר את כל ההורים ששרדו ולאחד משפחות. רוב המשפחות נכחדו בגז. את הילדים שהבריחה היא עזרה להעביר למשפחות אומנות או למסור לאימוץ.

PowerPoint Presentation:

Last year Irena was nominated for the Nobel Peace Prize . Is not selected . Barack Obama won, on his community organizer for ACORN ! And Al Gore won, for a slide show on global warming . בשנה שעברה היתה אירנה מועמדת לפרס נובל לשלום. היא לא נבחרה ! הנשיא אובמה זכה, על עבודתו כמארגן קהילתי עבור ACORN גם אל גור זכה ---עבור הצגת שקופיות על התחממות כדור הארץ.

PowerPoint Presentation:

לזכרה! -אחרי 63 שנים! אני עושה חלק קטן שלי בהעברת המסר הזה. אני מקווה שתשקול/י לעשות כמוני ... עברו יותר מ -60 שנה מסיום מלחמת העולם השנייה באירופה. דוא"ל נשלח כשרשרת זיכרון לזכרם של: 6 מיליון יהודים, 20 מיליון רוסים, 10 מיליון נוצרים, 1900 כמרים קתוליים ואלפי הומוסקסואלים שנרצחו, נטבחו, נאנסו, נשרפו, הורעבו והושפלו! In Memory of Irene and her honor, after more than 60 years since the end of World War II in Europe. I'm doing my small part in transferring this message, and I hope you will consider doing the same. This email was sent as a memorial chain in memory of: 6 million Jews, 20 million Russians, 10 million Christians, 1900 Catholic priests And thousands of homosexuals were murdered, massacred, raped, burned, starved and humiliated!

PowerPoint Presentation:

עכשיו, יותר מתמיד, כאשר איראן ואחרים טוענים כי השואה היא "אגדה", חיוני לוודא שהעולם לא ישכח, כי יש אחרים שרוצים לעשות זאת שוב. הדוא"ל מיועד להגיע 40 מיליון אנשים ברחבי העולם! הצטרפו להיות חוליה בשרשרת ההנצחה ולעזור לנו להפיץ אותה ברחבי העולם !!! העבירו לכל מי שאפשר ובקשו מהם להמשיך את שרשרת הזיכרון. Now more than ever, when the Iranian president and others argue that the Holocaust is "myth", Essential to make sure the world never forget that there are others who want to do it again. This e-mail is intended to reach 40 million people worldwide! Link in the chain joined to this memorial, and help us distribute it around the world. Transferred to anyone who can, and ask them to continue the memorial chain.

PowerPoint Presentation:

Please do not delete this message, It will only take a minute to pass on. Thank you kindly. בבקשה, לא למחוק, זה ייקח רק דקה להעביר הלאה ... תודה מקרב לב!

authorStream Live Help