gunung api

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

gunung api

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PEMBENTUKAN GUNUNG BERAPI GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL Dipersembahkan Oleh : Wong Yuan Xin Ng Yen Hong

authorStream Live Help