хигиена

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

XuгueHa:

Екатерина Бакърджиева Роден край изд. “Просвета” - Найденова X u г u e H a

хигиена - мерки и правила за запазване на здравето:

Екатерина Бакърджиева хигиена - мерки и правила за запазване на здравето Хигия в древногръцката митология е богиня на здравето, чистотата и хигиената. Тя често е представена като млада жена, хранеща голяма змия, увита около тялото й. Хигия

Slide 3:

Екатерина Бакърджиева Затворена под ключ, а работлива, сама живее мълчалива. Отключиш ли я, вън изтича, започва весело да пее, ръцете бързо ти измива – ръце нечисти не обича! Що е то?

Slide 4:

Екатерина Бакърджиева Мил приятел имам, грабна го с ръце и с водица от чешмата го облея, той се сърди и разпенва се от нея. Но понеже е с добро сърце, близва ми ръцете, а и моето лице, и вратлето, и ушите. Гали ми се и не е навъсен, ала не обича да ме гледа мръсен, лют е, та от него пазя си очите. Що е то?

Slide 5:

Екатерина Бакърджиева Тя виси на закачалка. Сутрин всеки с две ръце я дърпа да попие капките вода. Що е то?

Slide 6:

Екатерина Бакърджиева

Slide 7:

Екатерина Бакърджиева

Slide 8:

Екатерина Бакърджиева Колко тя обича чистотата! Всяка сутрин, всяка вечер с нея спирам да побъбрим край чешмата, дето чистата вода се лее. Зъбите ми тя брои и тъй ги прави винаги да бъдат чисти, бели, здрави. Що е то?

Slide 9:

Екатерина Бакърджиева Десет правила за устна хигиена А какво ли трябва с четката да правя? Трябва да запомня десет правила. 1 ПЪРВО, върху четка паста да поставя,

Slide 10:

Екатерина Бакърджиева 2 ВТОРО, да изплакна зъбките с вода. Десет правила за устна хигиена

Slide 11:

Екатерина Бакърджиева 3 ТРЕТО, да размажа паста върху зъбките, докато до десет на ум преброя. Десет правила за устна хигиена

Slide 12:

Екатерина Бакърджиева 4 После да започна да рисувам с четката, като че над покрив дим се завъртя. Да рисувам с четка? Е, че туй е ясно! Да, ала със паста, вместо със боя: Вляво, по средата, после пък във дясно, пак до десет трябва аз да преброя. Десет правила за устна хигиена

Slide 13:

Екатерина Бакърджиева 5 След това за ПЕТО трябва да отворя много нашироко своята уста и да търкам силно, докато повторя: 10 пъти вляво, 10 по средата, 10 пъти вдясно, като на игра. Десет правила за устна хигиена

Slide 14:

Екатерина Бакърджиева 6 ШЕСТО, да обърна четката нагоре и да търкам силно аз напред-назад, докато отново на ум си повторя: 10 пъти вляво, 10 по средата, 10 пъти вдясно, като на игра. Десет правила за устна хигиена

Slide 15:

Екатерина Бакърджиева 7 СЕДМО пък, отново всичко да повторя: с паста да рисувам, вместо със боя зъбките Десет правила за устна хигиена

Slide 16:

Екатерина Бакърджиева 8 да търкам и долу и горе: 10 пъти вляво, 10 по средата, 10 пъти вдясно, като на игра. Десет правила за устна хигиена

Slide 17:

Екатерина Бакърджиева 9 ДЕВЕТ, да изплакна със вода устата, да измия също четката с вода, за да бъде чиста и суха , когато пак ще ми потрябва утре сутрунта. Десет правила за устна хигиена

Slide 18:

Екатерина Бакърджиева Десет правила за устна хигиена 10 А ДЕСЕТО беше? Ах, какво ли беше? Да, да! А десето беше да запомня всички тези десет правила.

нокът + режа :

Екатерина Бакърджиева нокът + режа

палто яке кожух:

Екатерина Бакърджиева палто яке кожух

четка за обувки:

Екатерина Бакърджиева четка за обувки

Хвалил ми се Данчо:

Екатерина Бакърджиева Хвалил ми се Данчо Хвалил ми се Данчо, Данчо мързеланчо: — Кой е като мен чист и пременен! Дрешките ми — прани, прани са от лани. Мил съм си главата лятос на реката. Ноктите не режа да съм като ежа. А носа за здраве трия го с ръкави! Хвалил ми се Данчо, Данчо мързеланчо: — Кой е като мен чист и пременен! Чули го момчетата, чули го врабчетата, чули го цветята, чула го реката и се смели, смели цели три недели! Асен Босев

Slide 23:

Екатерина Бакърджиева

Slide 24:

Екатерина Бакърджиева

За хигиената ви припомни:

Екатерина Бакърджиева За хигиената ви припомни Екатерина Бакърджиева СОУ “П. Р. Славейков” Кърджали

authorStream Live Help