Trò chơi ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Dùng cho các tiết ngoại khóa

Comments

By: khanhlaxuan (10 month(s) ago)

Hay

By: tuanblf4 (41 month(s) ago)

Hay

By: lytnl (44 month(s) ago)

hay

By: nguyenhuuthinh1 (61 month(s) ago)

sao ko tai dc

By: realangle (82 month(s) ago)

good

See all

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHƯƠNG TRÌNH: “Ô CHỮ BÍ MẬT” Tr­êng TiÓu häc Cæ NhuÕ B

Slide 2: 

B U I P H N A B Ụ I P H N Ấ 1 2 3 4 5 6 7 1) Bài hát nói về tình cảm của học sinh đối với thầy cô do 2 nhạc sĩ : Vũ Hoàng và Lê Văn Lộc cùng sáng tác vào năm 1982 ? N O T E I B N Ơ T Ế I B 2) Đây là tình cảm của học sinh đối với thầy cô ? 1 2 3 4 5 6 C ¸ U H T C ¸ U H T 1 2 3 4 5 3) Lo¹i c¸ nµy n»m trong bèn thø c¸ ngon cã tiÕng ? K I N H T R O N G K Í N H T R Ọ N G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4) Một biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo của người VIỆT NAM ? H O C B A I H Ọ C B À I 1 2 3 4 5 6 5) Đây là công việc hàng ngày của học sinh trước khi đến lớp ? Ô chữ bí mật : "HIẾU HỌC"

Slide 3: 

N G U Y E N B I N H K H I E M Câu 1: Trạng Trình là ai ? N G U Y E N B I N H K H I E M Ễ Ê Ỉ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 T R A N G L U O N G Ạ Câu 2: Ai đổ nước gọi bưởi và có nhiều đóng góp trong toán học ? Ư Ờ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M A C D I N H C H I Ạ Đ Ĩ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Câu 3: Người bắt đom đóm lấy ánh sáng học ? N G U Y E N H I E N Ễ Ề 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Câu 4: Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất của Việt Nam L E Q U I D O N Ê Đ Í Ô Câu 5: Người có tài kiến trúc? 1 2 3 4 5 6 7 8 Ô CHỮ BÍ MẬT "NGUYỄN ÁI QUỐC"

Slide 4: 

CHƯƠNG TRÌNH "Ô CHỮ BÍ MẬT" ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC KÍNH CHÚC THẦY CÔ MỘT NGÀY VUI VẺ

authorStream Live Help