Συμπληρώματα διατροφής για το γραφείο

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Συμπληρώματα διατροφής Και οι μαχητές του γραφείου χρειάζονται ενίσχυση

Παρουσίαση του PowerPoint:

Έχουν τα πάντα και συμφέρουν Με β άση την π ρωτεΐνη Πλήρη συμ πληρώματα διατροφής Κα λύ πτουν σχεδόν όλες τις διατροφικές απαιτήσεις .

Παρουσίαση του PowerPoint:

Vitargo Total 2.5kg (Quamtrax)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Complete After 3x1400g bag (Warriorlab)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Omega 3 Ultra Concentrated, 90 softgels (NLS)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τα Ω-3 είναι τα καλά λιπαρά οξέα Ενισχύουν το α νοσο ποιητικό Βοηθούν στην κα λή νευρική λειτουργί α Προστ ατεύουν όλα τα κύτταρα από βλάβες

Παρουσίαση του PowerPoint:

OMEGA 3, 100 caps (TESTED NUTRITION)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Animal Omega 30 packs (Universal)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Βιταμίνες: Πολύτιμα συστατικά σε μικρές ποσότητες Συμ πληρώνουν όλες τις βιολογικές λειτουργίες Πρ ακτικά ανεξάντλητος αριθμός Μάθε π οιες είν αι οι ανάγκες σου

Παρουσίαση του PowerPoint:

Multi Vitamin 120 tabs (Warriorlab)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Opti-Men 90 tabs (Optimum Nutrition)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Multi Max 60tabs (M Double You)

Παρουσίαση του PowerPoint:

Υπερτρόφιμα Η φύση έχει όλ α τα μυστικά Εξερεύνησε τον κόσμο των υπ ερτροφών Δώσε στον οργ ανισμό σου το πλεονέκτημα

Παρουσίαση του PowerPoint:

Horny Goat 250gr

Παρουσίαση του PowerPoint:

Μάθε π ερισσότερ α στο www.xtr.gr

authorStream Live Help