η ώρα ακριβώς

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Κοιτάζω το ρολόι και λέω την ώρα. Πατώ το βελάκι για να πάω στην παρακάτω σελίδα και βλέπω αν απάντησα σωστά! ακριβώς

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 3:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι τρεις ακριβώς 3:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 5 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι πέντε ακριβώς 5 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 8 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι οχτώ ακριβώς 8 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 11 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι έντεκα ακριβώς 11 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 9 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι εννέα ακριβώς 9 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 6:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι έξι ακριβώς 6:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 10:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι δέκα ακριβώς 10 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 1:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι μία ακριβώς 1 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 4 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι τέσσερις ακριβώς 4:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 12:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι δώδεκα ακριβώς 12:00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; 7 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Είναι επτά ακριβώς 7 :00

Παρουσίαση του PowerPoint:

Τι ώρα είναι; Μπράβο! Τα κατάφερες! Χριστίνα Τότσκα https://blogs.sch.gr/stinbtaxi/

authorStream Live Help