Tema 5 O Aparato excretor

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

O Aparato excretor : 

O Aparato excretor

Aparato excretor : 

Aparato excretor Formado por: Aparato urinario Fígado Aparato respiratorio Glándulas sudoríparas

Aparato urinario : 

Aparato urinario O máis importante Elimina produtos a través da urina

Fígado : 

Fígado Fígado: Eliminación de : Produto orixinado da destrucción da hemoglobina ( forma parte da bile) a través do aparato dixestivo Elimina unha pequena % do colesterol Substancias tóxicas

Aparato respiratorio : 

Aparato respiratorio Nos alveolos pulmonares faise o intercambio e osíxeno por dioxido de carbono

Glándulas sudoríparas : 

Glándulas sudoríparas Ubicadas no pel Producen suor que serve para: a regulación da Tª corporal Expulsión de substancias de excreción Glomérulo Capilares

Slide 7: 

Co motivo do metabolismo calular as células expulsan moléculas de refugo ao medio interno ou líquido intersticial: CO2 (provén das reacción metabólicas implicadas na obtención de E) Urea + Ac. Úrico (provén da destrucción das proteínas e ácidos nucleicos) Substancias tóxicas O sangue recolle todas estas substancias e as conduce ós organos do aparato excretor. Axuda a manter as ctes vitais do organismo: % de auga nos tecidos %Sales minerais Acidez do sangue

O aparato urinario : 

O aparato urinario Riles: retiran substancias de excreción do sangue Vías urinarias: transportan éstas ó exterior do organismo

Os riles : 

Os riles Son organos con forma de faba Formado por máis de 1 millón de nefróns Cada ril recibe sangue osixenado grazas á arteria renal e sae del unha vena que serve para o retorno do sangue ó corazón Interveñen en: regulación do meio interno Segregan eritropoeitina (q, estimula produción de glob vermellos Segregab renina (regula presion arterial) Anatomía dun ril: Uréter Ril Codia Pelve renal Médula

Nefròn : 

Nefròn Vénula Arteriola Glomérulo Cápsula de Bowman Túbo colector (cara a pelve renal) Túbulo contornado distal Túbulo contornado proxima Asa de Henle Rede de capilares

As vías urinarias : 

As vías urinarias Conductos de saída: Uréteres: Tubos estreitos de 28 cm Parten da pelve renal Desembocan na vexiga urinaria Vexiga urinaria : Bolsa elástica que acumula a urina O reflexo de micción provoca unha contracción que facilita a expulsión da urina Uretra: Conduto de saída No inicio ten un esfinter que ábrese cando se produce o reflexo de micción

A formación da urina nos nefróns : 

A formación da urina nos nefróns A urina é un líquido obtido a partir do sangue. Composición urina: Sales minerais Auga Urea Ácido úrico Formación orina: Filtración glomerular Reabsorción tubular

authorStream Live Help