Community-Acquired Pneumonia

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

www.yduocngaynay.com:

www.yduocngaynay.com Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Bác sĩ Trần Mạnh Ngô Bác sĩ Nguyễn Nguyên www.yduocngaynay.com

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Triệu chứng viêm sưng phổi từ cộng đồng (Community- Acquired Pneumonia) do nhiễm trùng phổi cấp tính như: Nóng, Nhiệt độ hạ thấp trong cơ thể, Ho có đờm hay không có đờm, Khó thở, Đau ngực, Đổ mồ hôi, Lạnh r u ng, Nghe phổi có tiếng lạo rạo (rales, crepitation).

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Những nguyên nhân tăng cao Bệnh Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng là: Khi người bệnh Lớn tuổi Uống rượu Có thêm những bệnh khác Tình trạng tâm thần không bình thường Nhịp thở tăng cao hơn 30/một phút Huyết áp tâm thu thấp hơn 90 mm thủy ngân hay huyết áp tâm trương thấp hơn 60 mm thủy ngân Và mức BUN (Urea nitrogen) trong máu tăng cao

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Bệnh nhân ở ngoài nhà thương, bệnh nhân không nằm trong viện dưỡng lão. Khoảng 40-60%, việc định bệnh viêm sưng phổi cộng đồng không được chính xác. Những vi trùng gây bệnh viêm sưng phổi trong cộng đồng là: H Influenzae, M pneumoniae, S aureus, Neisseria meningetiditis, M catarrhalis, Klebsiella, những loại vi trùng hình que Gram âm t í nh, và vi trùng Legionella. Những siêu vi trùng gây bệnh viêm sưng phổi trong cộng đồng là: Influenza virus, Respiratpry syncitial virus, Adenovirus, và Parainfluenza virus.

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Chụp hình Quang Tuyến Viêm Sưng Phổi bên phải. (Nguồn: Wikipedia)

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Những triệu chứng chính Viêm Sưng Phổi - (Nguồn: Wikipedia)

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Vi trùng Streptococcus Pneumoniae thường xuyên thấy ở Bệnh Viêm Sưng Phổi - (Nguồn: Wikipedia)

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Nang phổi khi bị viêm sưng phổi chứa đầy nước ngăn cản trao đổi dưỡng khí. Nang phổi bên phải bình thường. Nang phổi bên trái bị viêm phổi chứa đầy nước. (Nguồn: Wikipedia)

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Chụp hình Cắt Lớp (CT) viêm phổi bên phải (tức là bên trái hình) - (Nguồn: Wikipedia)

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) > Chụp hình quang tuyến thấy nước trong màng phổi. Khối lượng phổi giảm đi vì có nước trong màng phổi. (Nguồn: Wikipedia)

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia):

Viêm Sưng Phổi Cộng Đồng (Community-Acquired Pneumonia) Ngừa Viêm Sưng Phổi Thuốc ng ừ a viêm sưng phổi chứa 23 loại kháng thể Polysaccharide vi trùng Streptococcus. Thuốc giúp phòng ngừa hay giảm độ trầm trọng viêm sưng phổi. Chích thuốc chủng ngừa viêm sưng phổi cho những người trên 65 tuổi, bệnh nặng kinh niên dễ bị viêm sưng phổi. Sáu (6) năm sau nên chích ngừa thêm viêm sưng phổi lần nữa. Cũng nên chích ngừa cúm (Influenza) hàng năm cho những bệnh nhân này.

authorStream Live Help