obesitas instructie

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Obesitas instructie:

Obesitas instructie 1 Verbeterplan Wybke van der Wulp 14-5-2012 & 24-5-2012

Programma:

Programma Introductie: doel & kennistestje Stappenplan MIS 3. Fase 1, 2, 3 en 4 toegelicht 4. Vervolgstroomdiagram 2

Doel obesitas verbeterplan:

Doel obesitas verbeterplan Opzetten van structuur in deze praktijk ter bevordering van de gezondheid * van obesitas patiënten * Verbetering van leefstijl op lange termijn = doel (gewichtsstabilisatie of 5-10% gewichtsverlies op langere termijn) 3

Kennistestje:

Kennistestje 1. Bij welke BMI spreken we van obesitas? 4

BMI: Overgewicht en Obesitas:

BMI: Overgewicht en Obesitas 5 Snelst: BMIcalculator.nl

Juist/onjuist:

Juist/onjuist 2. In Nederland heeft meer dan 50% van de volwassen bevolking overgewicht 6

PowerPoint Presentation:

7 2. In Nederland heeft meer dan 50% van de volwassen bevolking overgewicht Onjuist

Juist/onjuist:

Juist/onjuist 3. Meer dan 10% van de volwassen bevolking in Nederland heeft obesitas (BMI>30) 8

PowerPoint Presentation:

9 3. Meer dan 10% van de volwassen bevolking in Nederland heeft obesitas (BMI>30) Juist

Personen >20 jr: Overgewicht (BMI>25) en Obesitas (BMI>30).( BronRIVM) :

Personen >20 jr: Overgewicht (BMI>25) en Obesitas (BMI>30).( BronRIVM) 10

2007:

2007 11

Juist/onjuist:

Juist/onjuist 4. In onze praktijk is van 9% van patiënten bekend (in hun dossier) dat zij obesitas hebben 12

PowerPoint Presentation:

4. In onze praktijk is van 9% van patiënten bekend (in hun dossier) dat zij obesitas hebben Onjuist 13

PowerPoint Presentation:

14

PowerPoint Presentation:

5. Gewichtsreductie van 10% geeft gezondheidsvoordelen op het gebied van: 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 7 … 8 … 15

PowerPoint Presentation:

1 Daling van 10 mm Hg, systolisch, 20 mm Hg diastolisch 2 Daling van cholesterol 3 Verbetering/voorkomen van diabetes, daling van > 30% van diabetesgerelateerde mortaliteit 4 Daling van meer dan 40% van de obesitasgerelateerde kanker mortaliteit 5 Daling van frequentie van slaap apnoe, ademhalingsproblemen en verbetering van longfunctie 6 Verbetering van gewrichtsproblemen 7 Verbetering van de bloedstolling 8 Verbetering van de vruchtbaarheid 16

Stappenplan MIS:

Stappenplan MIS Fase 1: Voorbereiding A Signalering. Wilt u starten? B Bepalen van doelstelling of streefgewicht C Klaar voor de start? Fase 2: Het actieplan maken Fase 3: Het actieplan uitvoeren Fase 4: Op gewicht blijven 17 oppikconsult & dubbel consult HA → Vervolgonsulten mentor (assistenten/HA/POH) ↓

Fase 1A Signalering. Wilt u starten?:

Fase 1A Signalering. Wilt u starten? Stap 1 Heeft de patiënt obesitas? Toepassen MIS? Stap 2 Staat de patiënt open voor aanpakken? Stap 3 Anamnese, lichamelijk onderzoek, risicoprofiel Stap 4 Wil de patiënt professionele hulp assistent/HA/POH? 18

Fase 1A Signalering. Wilt u starten?:

Fase 1A Signalering. Wilt u starten? Stap 1. Heeft de patiënt obesitas ? Toepassen MIS? In elk geval bij hoogste risico: groot middelomtrek (“ appelvormigen ”), andere risicofactoren of lijdensdruk Stap 2. Staat de patiënt open voor het aanpakken van overgewicht? Bewustzijn, motivatie, vertrouwen dat het gaat lukken, enige kennis en inzicht (Steek pas energie in behandeling als patiënt ervoor openstaat!) 19

Fase 1A Signalering. Wilt u starten?:

Fase 1A Signalering. Wilt u starten? Stap 3. Anamnese, LO, opmaken cardiovasculair risicoprofiel A: onderliggende oorzaken, klachten als gevolg van obesitas, psychische aandoeningen LO: lengte, gewicht, buikomvang, BMI, RR (evt AO: CVRM, schildklier) Stap 4. Wil de patiënt deskundige hulp van assistent/HA/ POH (/diëtist)? - Nee ? (wel stimuleren, ook complimenteren en aantekening dossier om er een volgend consult op terug te komen) - Ja ? → Bepaal mentor voor vervolgafspraak → patiënteninformatie meegeven en Fase 1abc laten lezen & invullen 20

Fase 1: Signalering Stroomdiagram:

Fase 1: Signalering Stroomdiagram 21

Fase 1B Bepaling van doelstelling of streefgewicht :

Fase 1B Bepaling van doelstelling of streefgewicht Bespreek met patiënt na wat hij/zij heeft ingevuld bij patiënteninformatie Fase 1b (pagina 8); doelstelling/streefgewicht Bespreek wat een gezond gewicht is (p. 9) Beslis samen met de patiënt of de doelstelling wordt: 1) afvallen of 2) niet meer aankomen. 22

PowerPoint Presentation:

Bij doelstelling afvallen: bepaal het streefgewicht (advies: 5 tot 10% in een half jaar) Vul dit in op pagina 10. Op pagina 10 kan het gewichtsverloop bijgehouden worden tijdens de behandeling. Stel een reëel behandeldoel, ter voorkoming van teleurstellingen en jojo-effect

Fase 1C Klaar voor de start?:

Fase 1C Klaar voor de start? Bespreek met patiënt knelpunten zoals ingevuld op p. 12 (steun uit omgeving, barrières en verwachtingen). Inventariseer de huidige eet- en beweeggewoonten door het invullen/bespreken van het eet- & beweegdagboek (p. 13-18) Als alle gegevens verzameld zijn, kan in de volgende fase het actieplan gemaakt worden. Laat pt ter voorbereiding volgend consult p. 26-31 lezen 24

Fase 2 Het actieplan maken:

Fase 2 Het actieplan maken Richtlijnen Goede Voeding: energie-inname verlagen en nuttigen voldoende essentiële nutriënten Voor een snelle beoordeling van de voeding, bekijk: o Regelmaat: is het eetritme regelmatig? o Hoeveelheden: Vergelijk de voeding met de aanbevolen hoeveelheden. Waar zitten de verschillen? o Gezonde keuze: welke voedingsmiddelen zitten in de categorie “bij voorkeur”, welke bij “middenweg”en welke bij “bij uitzondering”? (zie Bijlage Variatielijst). Laat de patiënt zo veel mogelijk zelf ontdekken waarop huidige leefstijl afwijkt van aanbevelingen. 25

PowerPoint Presentation:

Gebruik dagelijks 150-200 gram groente en 200 gram fruit. Gebruik een voeding met dagelijks 30-40 gram vezel, met name afkomstig van groente, fruit en volkoren graanproducten. Gebruik per week twee porties vis ( à 100-150 gram), waarvan ten minste een portie vette vis. Beperk het gebruik van verzadigde vetzuren tot minder dan 10 energieprocent en van enkelvoudig trans-onverzadigde vetzuren tot minder dan 1 energieprocent. Beperk het gebruik van voedingsmiddelen en dranken met gemakkelijk vergistbare suikers en dranken met een hoog gehalte aan voedingszuren tot 7 eet/drinkmomenten per dag (inclusief hoofdmaaltijden). Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag. Indien men alcoholische drank gebruikt, beperk dit dan tot twee standaard glazen (mannen) of éé n standaardglas (vrouwen) per dag.

PowerPoint Presentation:

Nederlandse Norm Gezond Bewegen: o Vermijd inactiviteit o Algemeen: dagelijks minimaal 30 min. matig intensief bewegen. o Mensen met overgewicht of een positieve energiebalans (gewichtstoename): dagelijks minimaal 1 uur matig intensief bewegen. o Bij obesitas wordt aanbevolen om deel te nemen aan een beweegprogramma onder deskundige begeleiding. Dit kan bestaan uit een aerobe training van minimaal 30-60 minuten op 60-80% van de maximale hartfrequentie gedurende minimaal 3 keer per week.

Fase 2 Het actieplan maken:

Fase 2 Het actieplan maken Bekijk het eetdagboek Vergelijk de eetgewoonten met de adviezen Gezonde Voeding (bijv mbv A4tje in bijlage Patiënteninformatie). Bekijk op welke dagen er meer kan worden bewogen (op dagen dat er minder dan half uur tot een uur wordt bewogen). 28

PowerPoint Presentation:

Kies samen met de patiënt wat het eerste wordt aangepakt. Laat de patiënt actieplan invullen, op p. 32-35 in. Vul max. 2-3 doelen in! Stimuleer nadenken over belonen en omgaan met moeilijke momenten.

Fase 3 Het actieplan uitvoeren:

Fase 3 Het actieplan uitvoeren Patiënt gaat de goede voornemens actieplan uitvoeren. In vervolgconsulten wordt voortgang gevolgd. Bespreek met de patiënt hoe het gaat (is de patiënt nog gemotiveerd ?), ook op basis van lichamelijk onderzoek . Breid het actieplan evt. uit met nieuwe voornemens; vul deze in op p. 38-39 (en verder) 30

PowerPoint Presentation:

Bespreek plateaufase Overweeg indien nodig extra ondersteuning door andere gezondheidsprofessionals. Maak een vervolgafspraak.

Fase 4 Op gewicht blijven:

Fase 4 Op gewicht blijven Zodra de patiënt op het gewenste gewicht is gekomen, wordt het (nog) moeilijker om gemotiveerd te blijven om gezond te blijven leven. Het is dan heel belangrijk om aandacht te besteden aan gewichtsbehoud en motivatie voor het handhaven van een gezonde leefstijl . 32

PowerPoint Presentation:

Tips: Houd frequent contact met de patiënt, plan afspraken. Adviseer regelmatig te wegen (thuis (bijv elke week) of op de praktijk) en probeer binnen de marge van 2 kg te blijven (als dit niet lukt, onderneem dan meteen actie). Adviseer patiënt om het actieplan te blijven volgen. Stimuleer patiënt na te denken over hoe de patiënt ervoor gaat zorgen dat hij/zij niet aankomt, vul p. 49 samen in. Bespreek mogelijkheid van terugval en wat te doen

PowerPoint Presentation:

34

Is dit onze toekomst?:

Is dit onze toekomst? 35

Is dit onze toekomst?:

Is dit onze toekomst? 36

authorStream Live Help