Nový Zéland (Tony & Steve)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Tony & Steve

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

NEW ZEALAND Capital City - Wellington Commercial City - Auckland Population - 4.88 million (201 7 ) Land Area - 268,021 km 2 New Zealand is a very diverse country with many regions that are worth seeing, but at a high level i t‘s easiest to break it down according to its two main islands and the smaller offshore islands. - North Island - South Island - Stewart Island - Chatham Islands - Sub-antarctic Islands New Zealand is one of the most beautiful countries in the world, a country of stunning and diverse natural beauty: jagged mountains, rolling pasture land, steep f j ords, pristine trout-filled lakes, raging rivers, scenic beaches, and active volcanic zones. These islands form a unique bioregion inhabited by flightless birds seen nowhere else, such as kakapo and kiwi. New Zealanders have adopted the kiwi as a national symbol, and have even taken the word Kiwi as a name for themselves. The islands are not densely populated, the South Island even less so than the North Island, but they are easily accessible. The country has modern visitor facilities and transport networks that are reasonably well developed. New Zealand often adds an adventurous twist to nature. It is the original home of jet boating through shallow gorges as well as bungee jumping off anything high enough to give a thrill. Māori culture continues to play an important part in everyday life and the identity of the nation. Government and corporate New Zealand is full of Māori symbolism. There are abundant opportunities for visitors to understand and experience the history and present-day forms of Māori life. Compiled by - TONY CHACKO Technical cooperation - STEVE RUMPLER

Slide2:

NOVÝ ZÉLAND Hlavní město - Wellington Největší město - Auckland Počet obyvatel - 4.88 milionu (2017) Rozloha - 268,021 km 2 Nový Zéland je velmi rozmanitá země s mnoha regiony. Patří mezi země s vysokou životní úrovní. Nejjednodušší je rozdělit ji podle dvou hlavních ostrovů a menších pobřežních ostrovů. - Severní ostrov - Jižní ostrov - Stewartův ostrov - Chathamské ostrovy - (novozélandské) subantarktické ostrovy Nový Zéland je jednou z nejkrásnějších zemí na světě, je to země ohromujících a rozmanitých přírodních krás: rozeklané hory, zvlněné pastviny, příkré fjordy, nedotčená pstruhová jezera, prudké řeky, malebné pláže a aktivní vulkanické zóny. Tyto ostrovy tvoří jedinečný bioregion obývaný nelétavými ptáky, které neuvidíte nikde jinde, například kakapo a kiwi. Novozélanďané přijali kiviho jako národní symbol a dokonce i slovo Kiwi považovali za své jméno. Ostrovy nejsou hustě osídlené, jižní ostrov ještě méně než severní ostrov, ale jsou snadno dostupné. Země má moderní vybavení pro návštěvníky a dobře rozvinuté dopravní sítě. Na Novém Zélandu se turisté často vydávají dobrodružné výpravy do přírody. Tady vznikly některé adrenalinové sporty jako průjezd soutěskami, rafting či bungee jumping. Maorská kultura hraje důležitou roli v každodenním životě a identitě národa. Nový Zéland je plný maorských symbolů. Návštěvníci mají mnoho příležitostí pochopit a prožít historii a současné formy života Maorů. Sestavil - TONY CHACKO Technická spolupráce - STEVE RUMPLER

Slide3:

The Wai -o- Tapu Geo Th e rmal Park . This active geothermal area is just north of the Reporoa caldera, in New Zealand's Taupo Volcanic Zone. It is 27 kilometres south of Rotorua . Due to dramatic geothermal conditions beneath the earth, the area has many hot springs . Geotermální park Wai -o- Tapu . Tato aktivní geotermální oblast se nachází severně od kaldery Reporoa v novozélandské sopečné oblasti Taupo . Je to 27 km jižně od města Rotorua . V důsledku dramatických geotermálních podmínek pod zemí má tato oblast mnoho horkých pramenů.

Slide4:

The Champagne Pool - a nother thermal lake of The Wai -o- Tapu Geo Thermal Park. Šampaňské jezírko - další termální jezero geotermálního parku Wai-o-Tapu.

Slide5:

Kawaha Point - M itai Maori Village Kawaha Point - replika maorské vesnice Mitai Maori

Slide6:

Sky Tower je televizní a vyhlídková věž v Aucklandu. Je vysoká 328 metrů, což z ní činí nejvyšší stavbu na jižní polokouli a 23. nejvyšší věž na světě. Má dvě vyhlídkové plošiny, na první z nich je a restaurace a bar. Je to ikonický orientační bod v panoramatu města Auckland. The Sky Tower is an observation and telecommunications tower in Auckland. It is 328 metres (1,076 ft) tall, making it the tallest freestanding structure in the Southern Hemisphere and the 23rd tallest tower in the world. It is an iconic landmark in Auckland's skyline due to its height and unique design.

Slide7:

Mt . Eden - tento sopečný kráter je největší přírodní dominantou Aucklandu Mt. Eden - panoramic view of Auckland City from the mountain.

Slide8:

The Bay of Islands is a New Zealand enclave encompassing more than 140 subtropical islands next to the country's North Island. It’s known for its undeveloped beaches, big-game fishing and Maori cultural artefacts. Bay of Islands je novozélandská hluboká zátoka zahrnující více než 140 subtropických ostrovů v oblasti Northland na Severním ostrově. Je známá svými osamocenými plážemi, rybolovem velkých her a maorskými kulturními artefakty

Slide9:

Adventure Forest Tree- mendous . Located between Whangarei Falls and Tutukaka Coast . Adventure Forest offers high thrill activities packed with fun - a family-friendly must do in Northland . Zábavní park Forest Tree - mendous . Nachází se mezi vodopády Whangarei Falls (u města Whangarei ) a pobřežím Tutukaka Coast . Park nabízí velmi vzrušující aktivity plné zábavy – vhodné pro rodiny s dětmi, když navštíví Northland .

Slide10:

Forest along the Milford Track on South Island. The 53 kilometre journey leads you across suspension bridges, board walks and a mountain pass. It will take you to feel the misty breath of Sutherland Falls, the tallest waterfall in New Zealand. Les podél Milfordské stezky na Jižním ostrově. Cesta dlouhá 53 kilometrů vás vede přes visuté mosty, haťové chodníky a horské průsmyky. Pocítíte mlhavý závan od Sutherland Falls , nejvyššího vodopádu na Novém Zélandu.

Slide11:

Sutherland Falls is a waterfall near Milford Sound in New Zealand's South Island. Sutherland Falls je vodopád podél Milfordské stezky na Jižním ostrově

Slide12:

Stunning Marokopa Falls near Waitomo Ohromující vodopády Marokopa poblíž jeskyně Waitomo

Slide13:

The Hobbiton Movie Set was a significant location used for The Lord of the Rings film trilogy and The Hobbit film series. It is situated on a family run farm in Waikato . Hobitín je kouzelná vesnička, kterou filmaři postavili pro trilogii Pána prstenů. Při natáčení Hobita filmaři místo opravili a přistavěli i pár nových domků. Nachází se na rodinné farmě v oblasti Waikato .

Slide14:

The Hooker Valley Track is the most popular short walking track within the Aoraki / Mount Cook National Park in New Zealand. The Hooker Valley Track je nejpopulárnější vycházkou v národním parku Mount Cook (=Aoraki) na Novém Zélandu.

Slide15:

The Whangarei Heads Peninsula. Whangarei Heads and Bream Head Coast is ideal for Long Walks. Poloostrov Whangarei Heads . Poloostrovy Whangarei Heads a Bream Head Coast jsou ideální pro dlouhé procházky.

Slide16:

Breathtaking countryside drives of Dunedin Úchvatné venkovské cesty v okolí města Dunedinu

Slide17:

Auckland Art Gallery Building ( Toi o Tāmaki ) Budova Aucklandské umělecká galerie ( Toi o Tāmaki )

Slide18:

Road Trip New Zealand Lake Tekapo , South island Výlet po Novém Zélandu k ledovcovému jezeru Tekapo, Jižní ostrov

Slide19:

Fiordland National Park, Milford Sound, South Island Národní park Fiordland , Milford Sound , Jižní ostrov

Slide20:

Blooming Lupins by the shores of Lake Tekapo Kvetoucí vlčí bob (lupina) na břehu jezera Tekapo

Slide21:

Ellerslie International Flower Show, Christchurch. A floating garden fantasy . Wow ! Mezinárodní květinová výstava Ellerslie , od roku 2008 přestěhovaná do města Christchurch . Plovoucí zahradní fantazie.

Slide22:

Canterbury Museum at Christchurch , South Island which includes a park and heritage architecture . Muzeum Canterbury ve městě Christchurch , Jižní ostrov, věnuje se historii, kultuře a umění Nového Zélandu.

Slide23:

Te Puia , situated in Rotorua is home to the New Zealand Māori Arts and Crafts Insitute and the world famous Pohutu geyser. Skanzen Te Puia , asi 3 km jižně od Rotorua . je centrum maorské kultury a řemesel, nachází se zde světově proslulý gejzír Pohutu .

Slide24:

Pohutu Geyser of Rotorua Gejzír Pohutu , Rotorua

Slide25:

Taranaki to Taumarunui , a 158 km journey of hills, valleys and farmlands is indeed a heavenly nature travel drive. Z Taranaki do Taumarunui , 158 km dlouhá cesta po kopcích, údolích a polích, je výlet nebeskou přírodou.

Slide26:

Invercargill - the southernmost city in South Island. This is a scene with the Oteri River passing through the city. Invercargill - nejjižnější a nejzápadnější město na Jižním ostrově s cca 53000 obyvatel. Městem protéká řeka Oteri .

Slide27:

Bluff also one of Southernmost towns of New Zealand. Bluff přístavní městečko, patří k nejjižnějším městům Nového Zélandu.

Slide28:

Wellington City, the capital of New Zealand with “the Old Government Building “ , on Lambton Quay. This building is one of the largest wooden building in the world. Wellington, hlavní město Nového Zélandu s budovou „ Old Government Buildings “, na ulici Lambton Quay . Tato stavba je jednou z největších dřevěných budov na světě.

Slide29:

The Beehive is the name for the Executive Wing of the New Zealand Parliament Buildings, located at the corner of Molesworth Street and Lambton Quay, Wellington. Beehive („včelí úl“) je název pro sídlo novozélandské vlády. Nachází se na rohu ulic Molesworth Street a Lambton Quay ve Wellingtonu.

Slide30:

Aerial view of Wellington City Letecký pohled na město Wellington

Slide31:

Lake Wanaka located in the Otago region, at an altitude of 300 meters covers an area of 192 km². It is New Zealand's fourth largest lake, estimated to be more than 300 m deep. Jezero Wanaka ležící v regionu Otago , v nadmořské výšce 300 m n.m ., pokrývá oblast 192 km². Jedná se o čtvrté největší jezero Nového Zélandu, jeho hloubka se odhaduje na více než 300 metrů.

Slide32:

Christchurch the largest city in South Island. This is the famous Cathedral and Chalice Square. Christchurch je největší město na Jižním ostrově. Toto je slavná katedrála a moderní socha – The Chalice (Kalich).

Slide33:

The Skippers Canyon, located in the south-west of New Zealand's South Island, is one of New Zealand's scenic places Kaňon S kippers se nachází na jihozápadě Jižního ostrova Nového Zélandu, nabízí řadu adrenalinových aktivit.

Slide34:

Picton of Marlborough Region on South Island. Přístavní město Picton region Marlborough na Jižním ostrově.

Slide35:

Kaikoura - the coastal town of South Island Kaikoura - město na východním pobřeží Jižního ostrova

Slide36:

Sheep grazing in some fields of Rotorua Ovce pasoucí se u jezera Rotorua

Slide37:

Moeraki Boulders of Otago , South Islands Septárie Moeraki Boulders na Jižním ostrově

Slide38:

Millar Road Winery, Tuki Tuki Hills, near Napier, Hawkes Bay Vinice Millar Road Winery , Tuki Tuki Hills , poblíž města Napier , Hawke 's Bay

Slide39:

Raglan is a coastal town in the Waikato region of New Zealand’s North Island. It’s known for black-sand Ngarunui Beach . Raglan je pobřežní město v regionu Waikato na Severním ostrově. Je známá pro černou písečnou pláž Ngarunui .

Slide40:

Abel Tasman National Park and the Abel Tasman Coast Track, South Island Národní park Abel Tasman a populární túra - pobřežní stezka parkem, Jižní ostrov

Slide41:

Hokitika is a township in the West Coast region of New Zealand's South Island. Rokle Hokitika s akvamarínovou vodou obklopenou hustým přírodním lesem

Slide42:

Gibbs Farm - open-air sculpture park located in Kaipara Harbour , 47 kilometres north of Auckland Gibbs Farm - monumentální socha Jákobova žebříku v otevřeném sochařském parku u přístavu Kaipara , 47 km severně od Aucklandu

Slide43:

The spectacular Southern Lights (Aurora Australis ) at the Stewart Islands of New Zealand. Velkolepá polární záře (Aurora Australis ) na novozélandském Stewartově ostrově.

Slide44:

Chatham Island Chathamské ostrovy

Slide45:

Cape Kidnappers Gannet Reserve at Hawke’s Bay is home to two gannet colonies. Cape Kidnappers (Mys únosců) u zátoky Hawke’s Bay - nachází se zde největší pevninská kolonie terejů australských

Slide46:

Are you ready for some seafood delights from New Zealand? Dáte si mořské plody z Nového Zélandu?

Slide47:

music: Joe Carran — On the Beach Hope you have enjoyed viewing this presentation Have a nice day With regards - Tony Chacko and Steve Rumpler (tonychacko2000@gmail.com / pista2011 @ gmail.com ) Music : J oe Carran - On the Beach

authorStream Live Help