Beatles - Yesterday (s českým překladem)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: jma

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

YESTERDAY

Slide2:

Yesterday, all my troubles seemed so far away Včera se všechny moje starosti zdály tak vzdálené

Slide3:

Now it looks as though they're here to stay teď to vypadá, jako by ale zůstaly tady

Slide4:

Oh, I believe in yesterday ach, věřím ve včerejší den

Slide5:

Suddenly, I'm not half the man I used to be Náhle nejsem zdaleka takový, jaký jsem býval

Slide6:

There's a shadow hanging over me. kolem mě se rozprostřel nějaký stín

Slide7:

Oh, yesterday came suddenly ach, včerejší den uplynul tak náhle

Slide8:

Why she had to go Proč musela odejít

Slide9:

I don't know she wouldn't say nevím, neřekla by mi to

Slide10:

I said something wrong řekl jsem něco špatného

Slide11:

now I long for yesterday jak toužím po včerejším dni

Slide12:

Yesterday, love was such Včera byla láska

Slide13:

an easy game to play podobna jednoduché hře

Slide14:

Now I need a place to hide away teď potřebuji místo, kam bych se schoval

Slide15:

Oh, I believe in yesterday ach, věřím ve včerejší den

Slide16:

Why she had to go I don't know, Proč musela odejít, nevím

Slide17:

she wouldn't say neřekla by mi to

Slide18:

I said something wrong řekl jsem něco špatného

Slide19:

now I'm long for yesterday jak toužím po včerejším dni

Slide20:

Yesterday, Love was such an easy game to play Včera byla láska podobna jednoduché hře

Slide21:

Now I need a place to hide away teď potřebuji místo, kam bych se schoval

Slide22:

Oh I believe in yesterday ach, věřím ve včerejší den

Slide24:

T H E E N D Music: Yesterday The Beatles

authorStream Live Help