Sýrie - Sidnája a Malúla (Tom Bareš)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Tom Bareš

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

SÝRIE SIDNÁJA - MALÚLA K l i k

Slide3:

SAJDNÁJA (nebo SIDNÁJA) Je tu druhý největší ženský klášter na blízkém východě, zasvěcený p. Marii. Byl založen r. 547 byzantským císařem Justiniánem. Sidnája znamená v syrštině „naše paní“

Slide4:

původní vchod do kláštera

Slide6:

nové průčelí kláštera

Slide7:

vchod do kláštera tvoří dveře pokory - každý se tu pokloní

Slide8:

původní byzantské fresky

Slide11:

vchod do klášterního kostela

Slide12:

pohled z kláštera na městečko

Slide16:

MÁALULA V této vesnici jsou v nadmořské výšce 1500 m dva křesťanské kláštery. Spodní klášter (syrský ortodoxní) je pojmenován podle místní patronky – Tekly. Druhý (horní) klášter je byzantský a je zasvěcen sv. Sergeji. Je odtud skvělý výhled. Máalula je známá tím, že se tu dochovala jako místní řeč prastará aramejština.

Slide17:

klášter sv. Tekly

Slide24:

krypta sv. Tekly

Slide25:

jeskyně sv. Tekly

Slide28:

Tato skalní průrva údajně umožnila sv. Tekle božím zásahem únik před pronásledováním

Slide30:

vysoko ve skalách nad průrvou jsou pradávné hroby

Slide31:

sv. Tekla

Slide32:

klášter sv. Sergeje

Slide35:

brána pokory

Slide36:

klášterní kostel

Slide37:

Nejcennější klášterní obraz

Slide39:

pohled na klášter sv. Tekly z horního kláštera

Slide41:

Cestování zdar tbares@razdva.cz Soubor 06 music: Howard Leslie Shore feat. Isabel Bayrakdarian — Evenstar

authorStream Live Help