Svatý Matěj - Matějská pouť - historie (JaninaS)

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: JaninaS

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

24.února je sv. Matěje Podle legendy mu byla sťata hlava sekerou, která patří k jeho atributům a tak se stal sv. Matěj patronem tesařů a řezníků. Ve střední Evropě byl velice uctíván, neboť je jediným apoštolem, který je pohřbený ve střední Evropě (v Trevíru). Den sv. Matěje je považován za konec zimy. Pranostika praví, že Matěj ledy láme. Pro Pražany má svátek sv. Matěje zvláštní význam - tohoto dne se již více než 400 let koná první jarní pouť nejen v Čechách, ale v celé Evropě ! Zmínka o této pouti je známa již z roku 1595.

Slide2:

Čas jara vítalo několik poutí původně spjatých s prosbami o hojnou úrodu a zasvěcené patronu určitého kostela. Více než 4 století si udržela svůj význam Matějská pouť, která je zahajovaná o víkendu kolem 24. února Původně se tato pouť konala u kostela svatého Matěje v Horní Šárce

Slide3:

V Praze 6 na katastrálním území Dejvic je areál bývalého hospodářského dvora U Hendlů , což je památkově chráněný objekt a území. S ním sousedí další památkově chráněná plocha hřbitova u kostela sv.Matěje, který je národní kulturní památka. Celá lokalita v blízkosti kostela sv. Matěje má velmi výraznou a významnou kulturní a historickou charakteristiku sahající do prehistorie. Podle všech indicií právě toto vyvýšené místo bylo jádrem pradávného osídlení. Archeologické průzkumy v prostoru hřbitova prováděné koncem 19. století objevily významnou osadu doby bronzové – byla nalezena pec, žárové hroby knovízké kultury a nedaleko od samotného kostela pak i hroby skrčených koster kultury lužické. Dle legendy zde na hřbitově leží muži ze Ctiradovy družiny, kteří byli pobiti dívkami. Místo je zmiňováno v nejstarších národních kronikách. Kostel je uváděn mezi kostely jež založil kníže Boleslav II. a vysvětil svatý Vojtěch. Jisté je, že zde byla rotunda a proto tradice zdejšího poutního místa trvá již nejméně tisíc let.

Slide4:

Starým Pražanům se už dávno zdálo, že ten svatý ve svém kostelíku na ostrohu nad Šárkou není dostatečně zaměstnán pro svou odloučenou a od Prahy málo přístupnou polohu. Protože moc milovali poutě, napadlo je, že by to mohla být zase jednou příležitost, vyrazit si ze zamlklé Prahy a nadýchat se tam nahoře čerstvějšího vzduchu. Bez dlouhých orací ustanovili svatého Matěje patronem první jarní pražské poutě.

Slide5:

Pojďte tedy se mnou. Jde mnoho lidí, je krásná neděle asi roku 1884. Šlapeme hezky nahoru z Malé Strany podle Chotkových sadů k Písecké bráně. Jiná cesta bastiony mariánských hradeb nejde, ledaže jste přišli dlouhou polní cestou od Letné, která se tehdy nazývala sady korunního prince Rudolfa (dnes Chotkovy). Pokračujeme kolem Písecké brány ... V bráně stojí policejní strážník. Však byste ho dnes nepoznali. Dlouhá šavle, ... Bělského třída- pod Letnou Mariánské hradby »mariašanc« Chotkovy sady Písecká brána

Slide6:

Všímáte si lidí? Móda divná, že? Paní a dívky dlouhých sukní, šněrovacích botek, blůzky na ušněrovaném těle, starší dámy pláštěnku nebo velký šat na tělo. Kloboučky koketně nasazené na bohaté kadeře...

Slide7:

Nepředstavujte si však Matějskou pouť před dávnými lety tak, jako je to v posledních letech. Existence Matějské pouti je potvrzena poprvé v roce 1595, Proslavila se jako první jarní pouť v Praze, spojená se svátkem sv. Matěje 24. února. Původní poutě se konaly v okolí kostelíka na Hanspaulce, ale prostranství bylo malé a stánky i kolotoče se zvolna stěhovaly do Dejvic k nynějšímu Vítěznému náměstí. „Kulaťáku“.

Slide8:

V roce 1960 se Matěská pouť konala na Letenské pláni, jindy ve zcela jiných lokalitách, například v Modřanech poblíž čokoládovny, či na Pankráci na Bitevní pláni .

Slide9:

Po výstavbě Vysokých škol v roce 1963 byla pouť přenesena ke Stromovce do areálu Parku kultury a oddechu Julia Fučíka (PKOJF), dnešního Výstaviště. Současná Matějská pouť v Praze na holešovickém Výstavišti sice jde s dobou a ohromuje návštěvníky náročnými adrenalinovými atrakcemi, ale zároveň tu stále mají své nezastupitelné místo střelnice, řetízkové kolotoče a houpačky.

Slide10:

...na správné pouti nesmí chybět perníkové srdce... tak nezapomeňte ....

Slide11:

Cukrová vata a balónky neodmyslitelně patří ke každé pouti. Cukrová vata je stará víc než pětset let a pochází z Itálie.

Slide12:

Pokud se i Vy vypravíte do Prahy na slavnou "Matějskou", přeji Vám hezkou zábavu a jarní počasí, i když to letos v r. 2010 vypadá více na lyžovačku - no, nevím, nevím ...

Slide13:

foto a texty síť internetu: např. http://druidova.mysteria.cz/KELTSKY_ROK/Matej.htm http://radkopytlik.sweb.cz/praha_pe_b.html www.vejnar.com/matejska/ http://ural.blog.cz/0701/matejska-pout-i hudba: Jan Nedvěd - Do kostela U svatého Matěje - Karel Hašler - hraje skupina Patrola zpívá Věra Nerušilová a Karel Štědrý © 21. 2. 2010 JS www.jkk.estranky.cz

authorStream Live Help