Monako - knížectví princezny

Views:
 
Category: Celebrities
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: 000 | Úprava: Prcek

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Monaco Knížectví princezny Hudba Prcek

Slide2:

Kelly na rodina - 1947 Grace, otec , Kell y , Lizanne a m atka

Slide3:

Ve filmu “Mogambo” s Clark em Gable m 1952

Slide4:

Jako hvězda Hollywood u 1954

Slide5:

1954 - Os k ar za film “The Country Girl” s William em Holden em s Marlon em Brand em

Slide6:

1956 – Její poslední film “High Society” – sc é n a s Louis em Armstrong em

Slide7:

“High Society” Sc é n a s Frank em Sinatr em

Slide8:

Společně s knížetem Rainier em III – 5.1. 1956 Nošení květin bylo její legendární vášní – na snímku s orchidejí

Slide9:

Svatba 19 .4. 1956

Slide10:

Kníže a kněžna Mona ka Ofici á l ní fotografie

Slide11:

Knížecí rodina Její Výsost

Slide12:

Prvorozená p rince zna Caroline Caroline Louise Margueritte Grimaldi , narozena 23 .1. 1957

Slide13:

Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi , n arozen 14 .3. 1958 Princ Albert druhorozený s y n a následník

Slide14:

Stéphanie Marie Élisabeth Grimaldi , n arozena 1 .2. 1965 Nejmladší potomek

Slide15:

Vnoučata prvorozené Caroline Andrea Charlotte Pierre

Slide16:

Monac ké knížectví Rodina Grimaldi, původem z Janova , 8 .12. 1297 opanovala pevnost Monako. Založila Janovskou kolonii a postavila dnešní Knížecí palác.

Slide17:

Palác Grimaldi Sídlo knížecí rodiny

Slide18:

Tr ů n í sál Během posledních pěti století je místem většiny knížecích svateb a slavnostních ceremoniálů .

Slide19:

Pevnost Cliff Pohled ze zámku Grimaldi na pevnost Cliff a p řístav Mona ka .

Slide20:

Přístav Of iciální název “Port Hercule”

Slide21:

Katedrála Zde se Grace vdávala a spočívá navždy.

Slide22:

Soudní palác Výstavba zahájena v roce 1924; otevřen 1 .5. 1930

Slide23:

Postaveno v roce 1910, zakladatel kníže Albert I . Oce á nogra fické m u z eum

Slide24:

Mu z eum a i nstitu t, jehož ředitelem by l Jacques Cousteau Oce á nogra fické m u z eum - průčelí

Slide25:

Přístav Fontvieille Postaven před padesáti roky a byl chráněn pevností Cliff .

Slide26:

Otevřen v roce 1864 “Hotel de Paris”

Slide27:

“Hotel de Paris” Emp í r ový sál

Slide28:

Grand Prix v neděli Velká cena protíná celé město

Slide29:

Pohled z východu hlavního nádraží. Část okruhu Grand Prix

Slide30:

Zábradlí nahradily svodidla. Grand Prix neděle - Hotel de Paris

Slide31:

K asino Plaza Ve sváteční den

Slide32:

Monte Carlo Pláž

Slide33:

Umění v parku Botero – Adam a Ev a

Slide34:

Kolekce luxusu P řístav

Slide35:

a bohatství P řístav

Slide36:

Nákupní centrum Venkovní architektura

Slide37:

Nákupní centrum Prodejny uvnitř

Slide38:

Monte Carlo Přístav večer

Slide39:

“ Kavárna de Paris” Všichni jsou spokojeni a čtou si o tom, co se kde děje.

Slide40:

“ Kavárna de Paris” Večer je častým místem setkání.

Slide41:

Hotel Hermitage Jeden z tradičních hotelů Monaka .

Slide42:

Hotel Hermitage Hlavní vchod

Slide43:

Hotel Hermitage Vstupní hala

Slide44:

Hotel Hermitage Sal onek Belle Epoque

Slide45:

Kasino Monte Carlo – detail archite k tur y Navrhl Charles Garnier, archite k t , který proje ktoval také budovu opery v Paříži.

Slide46:

Kasino Monte Carlo a jeho magické svělo

Slide47:

Budova opery Monte Carlo Koncipoval rovněž Charles Garnier

Slide48:

Knížecí vchod Budova opery Monte Carlo

Slide49:

Potomci v současnosti Syn a kníže Albert II . a jeho sestry

Slide50:

Grace také založila tradici plesu růží – 54 . ples růží – 24 .3. 2007 Grace růže velmi milovala. Byly symbolem její sociální a charitativní činnosti.

Slide51:

27 .7. 2007 – 59 . benefiční ples Červeného kříže Přítomní uctili památku kněžny Grace kyticemi orchidejí – její oblíbenou květinou.

Slide53:

Konec Prcek Music: Alain Barrière — Elle Était Si Jolie Salzburg Soloists — Arrival of the Queen of Sheba ( Händel )

authorStream Live Help