Přaní (Verunka)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Verunka

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Je tolik přání... ..tolik přání, jaká se obvykle říkají. Přeje se štěstí, zdraví, radost a klid, peníze a spokojenost. A tak dál a dál. Toto není o těch přáních, která se říkají, a přitom na ně nemyslí ani ten, kdo přeje, ani ten, komu se přeje. Toto je o cestách, jakými vchází do srdce světlo. Protože ten, kdo má v srdci světlo, má všechno, co by si mohl přát....

Slide2:

Přání dálky Ten, kdo odplouvá na lodi, se toužívá vrátit do přístavu. Ten v přístavu se dívá na loď a touží na ní odplout. Dálka dává smysl přístavu. a přístav dává smysl dálce. Dálka ukazuje cenu přístavu a přístav učí, že jeho smysl je v poznávání toho, co ho přesahuje. Je dobré přát si přístav. A je dobré přát si dálku.

Slide3:

Přání otevřených dveří Tajemství šťastného života spočívá v tom, jaké dveře člověk otevře. Stačilo otevřít dveře o kousek dál a život by byl úplně jiný. Stačilo některé dveře neotevřít – a neotevřely by se dveře ke smutku. Anděl strážný zpívá: Dokud člověk žije, ještě si může otevřít dveře ke štěstí....

Slide4:

Přání odvahy Jaká je někdy třeba odvaha jít o kousek dál... Nebát se vydat tam, kde člověk ví, že by byl platnější a našel naplnění života. Je hodně lidí, co žijí na poušti, a nenapadne je, že by ji mohli opustit. A zatím stačí jen popojít, Popojet popoletět... A místo pouště se člověk ocitne v oáze plné květin, doušků, lásky....

Slide5:

Přání přátelství Když je člověk na životní poušti, stačí mu často, aby potkal přítele, a poušť kolem něj rozkvete. Pokud by nerozkvetla, přítel mu ukáže, jak se z ní dostat... A i kdyby byl člověk v nejkrásnější zahradě bez přátel, zahrada by se zdála vyprahlou a mrtvou. Život je takový, jací jsou ti, se kterými člověk žije...

Slide6:

Přání nezmeškání V životě je rozhodující jedno slovo: včas. Když by šel zahradník pro jablka v zimě, nebyla by na stromě už žádná. Kdyby šel očesat kvetoucí jabloň na jaře, žádná by ještě nenašel. Lidský život má svou hranici. je hodně těch, kteří se nedostanou do ráje jenom proto, že se do něj nevydali včas...

Slide7:

Přání dětství D ospělým je třeba popřát i něco podivuhodného, něco, na co tak často zapomínají: dětství. Děti znají tajemství radosti a štěstí – jak stárnou a dospívají, na tohle tajemství zapomínají. Kdo si v sobě nese dětství po celý život, nese si předpoklady nestárnout a neutrápit se... A kdo má štěstí, že může dětem podávat lásku a brát si ji od nich, kdo toto předávání lásky nezradí, vchází do ráje pozemského....

Slide8:

Přání proměny Neustrnout.. Nezevšednět. Nenudit druhé ani sebe. Proměna je velké umění těch, kdo chtějí neztrácet radost ze života. Kdyby motýl seděl na jediném květu, nesebral by z něj víc než jednu kapku nektaru. Kdyby ustrnul a zpohodlněl, zemřel by hlady na jediném květu, obklopen nektarem ze všech stran....

Slide9:

Přání poznání Kdo pozná, vítězí... Většina smutku a nepřátelství a bojů by zmizela, kdyby je předcházelo poznání... A základní poznání je poznání toho, co je důležité a co není, na čem záleží a na čem ne. Nikdo si nemyslí, že stéblo trávy je vyšší než strom – jenže kolik lidí má ve svém životě, ve své rodině, podobně zpřeházené hodnoty?..

Slide10:

Přání vyvážené duše Staroindická moudrost říká, že člověk si má vyvážit duši, jako si lovec vyvažuje šíp, když chce zasáhnout cíl. Je třeba času na vyvážení šípu i duše, je třeba pohody, ticha, očištěného svědomí. Jogíni meditují při pohledu na mořský příboj. Kvetoucí strom. Hvězdnou oblohu. Stačí pohlížet chvíli tiše na květinu ve váze, a duše cítí, jak sama začíná rozkvétat...

Slide11:

Přání neuspěchanosti Jsou ulity staré desítky, stovky milionů let. Kdyby měl každý takovou malou ulitu v kapse nebo v kabelce, jak jinak by vnímal svět. Šnek leze, a neví, že i ta jeho ulita má možná před sebou miliony let. Člověk má tak krátký život. A ještě ho ztrácí spěcháním...

Slide12:

Přání trpělivého srdce Při pohledu na stromy, na květiny, na stébla trávy na louce, se člověk učí být trpělivým. Čím je láska bez trpělivosti? Záblesk. A tma, tma a veliký údiv jak mohla láska vzniknout a na okamžik svítit. Jenom trpělivé srdce je branou do štěstí.Kdyby se člověk uměl ztišit před nejdůležitějšími chvílemi svého života, vdechnout trpělivost, nebyl by pak tenhle svět rájem?...

Slide13:

Přání první „Přístav“ Přístav je to nejdůležitější, co každý hledá.. V tom slově znějí tři zářící tóny: víra, naděje a láska. Dýchá v něm bezpečí, jaké nese víra v životní jistoty, dýchá v něm n aděje, že zůstanou zachovány, a dýchá v něm láska. Je krásné vyplouvat, když je kam se vracet. Přístav je domov.

Slide14:

Přání nezradit a nebýt zrazen Tento svět je světem zrazovaných a zrazujících – a tak často těch, kdo toto obojí na sobě zakoušejí zároveň. Jsou zrazené děti. Nenarozené i narozené. Jsou zrazení mladí muži i dívky. Jsou zrazení staří muži i staré ženy. Ale nad všemi svítí hvězda věrnosti, ta jasná hvězda, bez jejíhož svitu se nenajde štěstí...

Slide15:

Přání unést lásku Je hodně těch, co nedokáží nést všechna srdce, která je potřebují... Jsou pohodlní... Chtějí svobodu... Nechtějí břemeno odpovědnosti. Ale zapomínají, že čím více lásky srdce v sobě nese tím silnější má křídla... A bez silných křídel nikdo ke štěstí nedoletěl...

Slide16:

Přání nestydět se za život Je hodně těch, co by se styděli, kdyby jim někdo v mládí ukázal film života, který je čeká. Tvrdili by, že to není jejich život, že tak by oni nikdy nejednali... Staří bývají otrlí, nestydí se. Ale je hodně těch, co nemusí... Je krásné moci se ohlédnout a nemuset uhýbat očima před tím, co žije vzadu. Vzít do ruky zlatý list, usmát se na něj a přivinout k sobě svou lásku....

Slide17:

Přání zdraví To přání je základní, a nechává se nakonec proto, aby nezaniklo mezi jinými... Ale zdraví, to je nejenom stav bolesti těla. Je tolik těch, kteří jsou zdraví, a zoufalí. Pravé zdraví je i v chuti žít, v radosti žít. V chuti kvést. V touze kvést.

Slide18:

Přání zapomenout slovo „nemohu“ Dítě se musí mnoho slov ze své mateřštiny naučit, dospělý by měl zase některá slova zapomenout. Kdo zapomene slovo nemohu, vykročil k vítězství. Míří přes rozkvetlou pláň ke svítícímu obzoru naplnění... Co je tajemství úspěchu? Uvědomit si hranice svých možností, a pak je překročit. Nemohu... Toto slovo je jako závora na dveřích k cíli.. slovo „nemohu“ je jako těžká závora na dveřích vítězství... Závora na dveřích k ráji...

Slide19:

Přání čistého svědomí Čisté svědomí je první předpoklad radosti.. Je to předpoklad toho, že člověk dobře spí a že mu chutná. Je to předpoklad toho, že se usmívá. Že cítí, že jeho život má smysl. Kolem něj i v něm je veliký jas...

Slide20:

Jak ulovit štěstí Kdekdo chce ulovit štěstí ten na slova ten na peníze Ten je loví na píli ten na udici lenosti A štěstí uloví nakonec – jako vždycky – jenom ten kdo je chytá na udici srdce ... music: Boyz II Men - I'll Make Love to You

authorStream Live Help