Bazilika Zvěstování Panny Marie - Nazaret

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Izabela & Miki Pitish | Česká úprava: Milan

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Nazareth Izrael Bazilika „Zvěstování“ V Bibli je psáno : „ A Slovo se stalo tělem“- Historici říkají, že jeskyně a její okolí,(kde dnes stojí chrám „Zvěstování“) je místem, popsaným v Bibli jako místo „Zvěstování Panny Marie“ . Tradice uctívání tohoto místa započala již v 1. a 2. století p.K. Toto tvrzení podporuje nález nápisů na stěnách, které zde zanechali poutníci a návštěvníci tohoto místa již v dobách raného křesťanství. Místo je obecně nazýváno jako místo "domu Panny Marie“. V roce 427 p. K. byl na tomto místě vystavěn první byzantský kostel. Ve 12. století byl na ruinách tohoto kostela vystavěn kostel křížové výpravy. Současná bazilika byla vysvěcena v roce 1969. Je postavena nad jeskyní a na zříceninách dřívějších čtyř chrámů

Slide2:

© Miki Pitish

Slide3:

© Miki Pitish

Slide4:

© Miki Pitish

Slide5:

© Miki Pitish

Slide6:

© Miki Pitish

Slide7:

© Miki Pitish

Slide8:

© Miki Pitish

Slide9:

© Miki Pitish

Slide10:

© Miki Pitish

Slide11:

© Miki Pitish

Slide12:

© Miki Pitish

Slide13:

© Miki Pitish

Slide14:

© Miki Pitish

Slide15:

© Miki Pitish

Slide16:

© Miki Pitish

Slide17:

© Miki Pitish

Slide18:

© Miki Pitish

Slide19:

© Miki Pitish

Slide20:

© Miki Pitish

Slide21:

© Miki Pitish

Slide22:

© Miki Pitish

Slide23:

© Miki Pitish

Slide24:

© Miki Pitish

Slide25:

© Miki Pitish

Slide26:

© Miki Pitish

Slide27:

© Miki Pitish

Slide28:

© Miki Pitish

Slide29:

© Miki Pitish

Slide30:

© Miki Pitish

Slide31:

© Miki Pitish

Slide32:

© Miki Pitish © Miki Pitish © Miki Pitish

Slide33:

© Miki Pitish © Miki Pitish

Slide34:

© Miki Pitish

Slide35:

© Miki Pitish © Miki Pitish © Miki Pitish

Slide36:

© Miki Pitish © Miki Pitish

Slide37:

© Miki Pitish

Slide38:

Created by Izabela & Miki Pitish Music: Anonymous - Salve festa dies Česká úprava Milan

authorStream Live Help