Prokudin Gorskij - barevné fotky

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: gboisjo | Česká úprava + texty: Milan

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Prokudin-Gorskii Fotograf Serge j Michajlovič Prokudin-Gorskij (1863-1944) za podpory cara Mikuláše II byl průkopníkem barevné fotografie . Používal speciální fotografický přístroj, kterým v krátkém sledu vždy zachytil tři černobílé fotografie. Za použití zvláštních filtrů dosahoval u konečných snímků – kombinací barev červené, zelené a modré snímků barevných. Kvalita Prokudinových barevných fotografií je na svou dobu neskutečná, pozorovatelé nemohou uvěřit, že tyto překrásné barevné snímky byly pořízeny – z dnešního pohledu primitivní technikou před více jak 100 lety. Vlastní obrázek- pořízen r. 1915 Narozen 31.srpna 1863 Místo narození Murom, Rusko Zemřel 27. září 1944 Pochován Saint Genevieve, Francie Celoživotní povolání: vědec, chemik, průkopník barevné fotografie, fotograf

PowerPoint Presentation:

Prokudin-Gorskij vystudoval chemii, byl žákem proslulých vědců v Petrohradě, Berlíně a Paříži a vyvinul originální ranou technologii pro barevné fotografie. Vlastní výzkum mu přinesl patenty na reprodukci barevných diapozitivů a projekci barevného filmu. Okolo roku 1905 Prokudin-Gorskij naplánoval, že pomocí nových pokročilých postupů pro vytváření barevné fotografie systematicky zdokumentuje ruskou říši . Cílem tohoto ambiciózního projektu bylo seznámit školáky po celém Rusku pomocí jeho „barevné optické projekce“ s rozhlehlou a rozmanitou historií, kulturou a modernizací v říši. Pro svůj postup používal fotoaparát, který pořídil v rychlém sledu za sebou 3 černobílé snímky na skleněné desky, každý přes jiný barevný filtr. Pokud se promítaly všechny tři světlem příslušné barvy, zobrazila se scéna v pravých barvách. Prokudin-Gorskij experimentoval i s tvorbou barevné papírové fotografie ze svých záběrů. Postup byl však velmi pracný a zdlouhavý. V mnohém mu pomohl car Mikuláš II., který ho vybavil zvláštní propustkou do zakázaných oblastí a nařídil podporu ze strany úřadů. Také subvencoval pořízení speciálního železničního vagonu, vybaveného jako temná komora. Snímky Prokudina-Gorského v létech 1905 až 1915 zachytily život v Rusku – náměty od krajin, kostelů a klášterů až po železnice, továrny a práci obyvatel všech vrstev. Velmi zajímavé jsou obrázky z oblasti – pro Rusko „dálného východu“, který tehdy k Rusku patřil. Po Říjnové revoluci v roce 1918 P.-G. z Ruska odešel – přes určitou dobu prožitou v Norsku se dostal do Anglie a na konec do Francie. Tam založil prosperující laboratoře, v Paříži zemřel až v r. 1944.

PowerPoint Presentation:

Vlastní portrét. Prokudin-Gorskij sedí na balvanu u řeky Korolistskali na Kavkaze, poblíž černomořského pobřeží. Rok pořízení snímku 1915 Poznámka k celé prezentaci - v dalším bude jméno Prokudina používáno ve zkratce P-G

PowerPoint Presentation:

Arménská žena fotografovaná P-G. v roce 1910 poblíž Artvinu – (dnešní Turecko) Isfandiyar Jurji Bahadur, Chán r us kého prote k tor á t u Khiva, nyní část Uzbekistánu, snímek pořízen v r. 1910

PowerPoint Presentation:

Detail – zvětšeno - Isfandiyar Jurji Bahadur, chán ruského prote k tor á t u Khorezm (Khiva – v současnosti část Uzbekist á n u ) , rok 1910

PowerPoint Presentation:

Průplav Volha – Baltik, Rusko, pořízeno 1909

PowerPoint Presentation:

Rus ko 1909 , poblíž vesnice Makarovo Údržbář Trans-sibiřské železnice, blízko města Ust-Katov Snímek pořídil P-G v roce 1910

PowerPoint Presentation:

Sibiř, Rusko 1910 – mlýny v oblasti Tobolska

PowerPoint Presentation:

Sedící žena – obrázek pořízen na řece Sim – povodí Volhy, rok 1910

PowerPoint Presentation:

Město Tver, vchod do katedrály – Rusko, rok 1910

PowerPoint Presentation:

Rusko, r. 1908 , na Urale, přístřešek dřevorubců

PowerPoint Presentation:

Turkmen s velbloudem, naloženým vaky pravděpodobně s bavlnou – centrální Asie, r. 1907

PowerPoint Presentation:

Pohled na městečko Svet (v současnosti v Turecku) – rok 1910

PowerPoint Presentation:

Prokudin-Gorski j ( sedící vpředu vpravo ), na železnici u Petrozavodsk a na manipulačním vozíku. Trať vede kolem jezera Onega , obrázek pořízen v r. 1910

PowerPoint Presentation:

Katedrála Nejsvětější Trojice, město Jalutorovsk – Sibiř, Rusko, r. 1910

PowerPoint Presentation:

Pohled na Solovětský klášter, Solovětskij – Rusko 1912

PowerPoint Presentation:

P-G – noční tábor na břehu řeky Chusovaja – Rusko, rok 1912

PowerPoint Presentation:

Trans-Sibiřská železnice, most na řece Kama, blízko železniční křižovatky Perm pohoří Ural, Rusko, rok 1910

PowerPoint Presentation:

Chrám Pozdvižení Sv. Kříže, Ostaškov – Rusko 1908

PowerPoint Presentation:

Poblíž malého města Justilia ve Finsku na průplavu Saimaa – rok 1907 Poznámka: Finsko bylo do roku 1917 částí Ruska

PowerPoint Presentation:

Pohled na Suzdal na řece Kamenka – Rusko, rok 1910

PowerPoint Presentation:

Emir Seyyid Mir Mohammed Alim Khan, Emir Bu c har y ( v současnosti Uzbekistan ) – rok 1910

PowerPoint Presentation:

Skupina židovských dětí s učitelem v Samarkandu – v současnosti Uzbekistan ) – rok 1910

PowerPoint Presentation:

Ženy v Dagestanu – Rusko 1910

PowerPoint Presentation:

Sklizeň sena na Mariinském průplavu – Rusko 1909

PowerPoint Presentation:

Sídlo záchranné stanice na Oněžském jezeře – Rusko 1909

PowerPoint Presentation:

Závěs s výšivkou - podobou blahoslavené Eufrosiny, klášter blahoslavené Eufrosiny, Suzdal – Rus ko 1910

PowerPoint Presentation:

Záběr na sedícího muže a ženu v Dagestanu – Rus ko 1910 Pozn. Všimněte si pozice ženy sedící o decimetry dál než muž!

PowerPoint Presentation:

Nikola j evsk á katedrála – město Mo šajsk – Rus ko, foto v r. 1911

PowerPoint Presentation:

Kyn – Rus ko, 1912

PowerPoint Presentation:

Klášter Dalmatov, Sib iř – Rus ko, 1909

PowerPoint Presentation:

Chlapec, sedící před mešitou Tillia-Kari v Samarkand u , v současnosti Uzbekistan foto pořízeno v r. 1910 Žena v „purdahu“ – muslimském šatu v Samarkand u – Uzbekistan, 1910

PowerPoint Presentation:

Přadlena – vesnice Izvedovo Rus ko 1907 Nosič vody Samarkand ( v současnosti Uzbekistan) 1910

PowerPoint Presentation:

Kaplička – zajímavé na této fotografii je, že byla pořízena v r. 1909 na místě, kde bylo později založeno město Belozersk

PowerPoint Presentation:

Unikátní snímky Ruska v předvečer revoluce, zachycené Produkinem-Gorskim na skleněných deskách pocházející z období od roku 1905 do roku 1917 od jeho dědiců koupila v roce 1948 Knihovna Kongresu USA. V roce 2001 tato knihovna uspořádala výstavu, pro niž bylo vytvořeno několik desítek fotografií oskenováním desek a složením barevných složek do jednoho celku v počítači. Všechny snímky byly digitálně vyčištěny, barvy i kontrast byly upraveny a nakonec byly záběry lokálně retušovány tak, aby se odstranilo případné poškození původních fotografických desek. V roce 2004 nechala Knihovna Kongresu vyrobit digitální obrazy ve vysokém rozlišení ze všech 1902 záběrů. Obrázky v naší prezentaci jsou upravenou kopií těchto digitálních obrazů. Je však třeba si uvědomit, že z nekvalitního obrazového základu ani moderní technika by nedokázala „rekonstruovat“ kvalitní barevné snímky.

PowerPoint Presentation:

http://en.wikipedia.org/wiki/Prokudin-Gorskii K o n e c ! Z d r o j : Překlad a úprava textu a sledu snímků : Hudba z: Čajkovskij – klavírní koncert č.1 B mol (III. Allegro con fuoco)

authorStream Live Help