Kamp - řeka v Rakousku

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Gertraud Distl Česká úprava: Milan

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Obrázky z cestování po Rakousku Řeka K a m p a obrázky z povodí

PowerPoint Presentation:

Ř eka K amp Řeka Kamp, dlouhá 153 km je největším tokem rakouské části Waldviertel. Jméno Kamp je keltského původu, odvozeno od a djektiv a kamb ( „ krumm “- křivý ) . Je to jedno z nejstarších místních pojmenování v regionu . Pojmenování Kamp, nesou současně i některé přítoky. To znamená, že vedle „Velkého Kamp u “ existuje i „Malý Kamp“ ( zvaný také Ritterkamp) a krom toho i Purzelkamp.

PowerPoint Presentation:

…od pramene …

PowerPoint Presentation:

… u Liebenau…

PowerPoint Presentation:

… kolem vsi Rosenau…

PowerPoint Presentation:

… a zámku stejného jména …

PowerPoint Presentation:

… dále k zámku Rappottenstein…

PowerPoint Presentation:

… cestou k městu Zwettl…

PowerPoint Presentation:

Město Zwettl leží v severozápadní části Dolních Rakous. Má plochu 256 km² . Po městech Sölden, Wien a Wolfsberg v Korutanech je (pokud jde o rozlohu) jedním z největších měst Rakouska. Zwettl je hlavním městem příslušného okresu. Je zde je také poměrně velký pivovar. Město leží v nadmořské výšce 520 m na vyvýšenině v údolí řeky Kamp (na horním toku). V lokalitě města se do řeky Kamp vlévá potok Zwettl . Říční vpusť potoka leží poblíž města, zřízena byla v zákrutu řeky Kamp. Z wettl

PowerPoint Presentation:

Tuto kašnu navrhl architekt Hunder t wasser Nese po něm i jméno

PowerPoint Presentation:

Ústí potoka Zwettl s mostem nad řekou Kamp. Most je pojmenován po sv. Janu Nepomuckém … kolem ústí k přehradám ….

PowerPoint Presentation:

Ř eka K amp a přehrady na ní …

PowerPoint Presentation:

P řehrada O ttenstein Na řece Kamp jsou tři přehrady. Na horním toku je přehrada Ottenstein. Její přehradní zeď je vysoká 69 m a její přehradní jezero dosahuje (při plném stavu) až k ústí potoka Zwettl. Nad přehradou je hrad Ottenstein . Poblíž na skalním výběžku jsou trosky hradu Lichtenfels . Z mostu na silnici B 38 (Böhmerwald Bundesstraße - Šumavská státní silnice ) je překrásný výhled.

PowerPoint Presentation:

Přehrada Dobra je prostřední ze tří na řece Kamp. Začíná bezprostředně pod přehradou Ottenstein a je 5km dlouhá. Příkré stráně kolem jsou zalesněné. Po jižním břehu je vedena státní silnice L7051. Z této silnice jsou krásné výhledy na trosky hradu Dobra. P řehrada D obra

PowerPoint Presentation:

Třetí z přehrad na řece Kamp je přehrada Thurnberg. Na této přehradě je i vlastní elektrárna, současně však slouží jako vyrovnávací. P řehrada T hurnberg

PowerPoint Presentation:

Pod přehradami je nedotčená příroda …..

PowerPoint Presentation:

… řeka se vine v mnoha zatáčkách ….

PowerPoint Presentation:

… kolem hradu Rosenburg ke Gars.

PowerPoint Presentation:

Gars – jak vyplývá i z jména, leží v údolí řeky Kamp . Ve středověku (za vlády Babenbergů) byl po určitou dobu Gars i hlavním městem Rakouska. Koncem 19.století se dožil Gars nového rozmachu – ovlivněného „zdravotním turismem.“ Hlavním „strůjcem“ tohoto byl Willi Dung . Bohužel po smrti Dunga (r. 2002) tento rozmach ustal. Na Dungovi byl rozmach natolik závislý, že i úhyn páru pand, které sem byly dovezeny jako turistická atrakce – byl dáván do spojitosti s „odchodem“ Dunga. Šlo však možná o nešťastnou náhodu. G ars n a ř ece Kamp

PowerPoint Presentation:

Pohled na Gars… s částí zříceného hradu

PowerPoint Presentation:

… „Čínské centrum“ vybudované z iniciativy W. Dunga

PowerPoint Presentation:

… místa, kde je možno nádherně odpočívat-… .

PowerPoint Presentation:

Chiga und Chinocco byla jména dvou pand, která sem byly jako turistická atrakce dovezeny a po nějakou dobu v lázeňském parku spokojeně žily

PowerPoint Presentation:

Chiga si ke snídani často pochutnávala na vejcích .

PowerPoint Presentation:

CHINOCCO (Mein kleiner Katzenpandafreund) Kleiner Panda, fielst vom Baum, hattest’s Pfötchen nicht im Zaum. Lagst dann lang im Krankenhaus, darfst nun nicht mehr hoch hinaus. In dem Käfig, der so klein, sitzt du nun tagaus, tagein. Kannst nie mehr nach Haus zurück, vorbei für dich der Freiheit Glück. Siehst deine Freundin nimmermehr, du armer kleiner Pandabär. Miláček Chinocco .

PowerPoint Presentation:

Po staletí tudy plyne - zdánlivě nerušeně řeka Kamp …

PowerPoint Presentation:

… ale jsou situace – kdy (třeba bouřkou) se panorama mění

PowerPoint Presentation:

… Kamp se dokáže i rozvodnit … a pak je to zlé ….

PowerPoint Presentation:

… ba i horší, jak zlé !!!

PowerPoint Presentation:

Na dolním toku – kde je řeka širší – už to vypadá lépe …..

PowerPoint Presentation:

…Weinanbau in Schönberg am Kamp vypadá jakoby ospale .

PowerPoint Presentation:

Doba se mění. V Straußenland Schönberg am Kamp je dnes možno vidět pštrosy, (ke 300 kusů), spousty krůt. Díky příznivému klima tu rostou kaktusy, metrové banánovníky a řada teplomilných rostlin.

PowerPoint Presentation:

V Zöbing u je prosperující vinařský závod …

PowerPoint Presentation:

… Je překrásné vidět vinice na stráních nad řekou Kamp –

PowerPoint Presentation:

Klima i půdní podmínky údolí řeky Kamp (při dolním toku) jsou příznivé pro pěstování vína. Celá desetiletí kolem Langenlois se pěstují ta nejlepší vína. Zejména bílá. Langenlois se stalo „poradním centrem“ jak pro pěstování tak i pro výrobu vína. Není ovšem se co divit –. Výzkumy je doložena tisíciletá vinařská tradice zejména u nedaleko ležícího Heiligenstein L angenlois

PowerPoint Presentation:

Náměstí

PowerPoint Presentation:

Vinařská a zahradnická škola

PowerPoint Presentation:

volně přeloženo: „ svět vinařských zážitků je v tomto směru absolutní špička - 900 let tradice, a 1,5 km dlouhý Kellerlabyrint.

PowerPoint Presentation:

To už je obrázek z dolního toku

PowerPoint Presentation:

Říká se mu také „Brána do údolí Kampu“ I zde je vidět bohatství občanů z minulosti. Řeka v tomto směru v mnohém pomohla. H adersdorf am K amp

PowerPoint Presentation:

Kamp po své cestě končí v Dunaji. Doufáme, že se Vám procházka kolem něj líbila.

PowerPoint Presentation:

K O N E C německý text a sestavení PPS Birke Česká úprava Milan Autor :

authorStream Live Help