Vídeň (Eliza)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Eliza Upravil: Milan

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Vídeň – hlavní město Rakouska má- dalo by se říci – sobě vlastní, specifickou architekturu. Na jejím vytváření se podílela řada faktorů. Bylo dlouho hlavním městem Rakouska-Uherska, v současnosti je jedním ze světových center kultury i hudby, zejména operní. S tím souvisí výstavba řady divadel. Minulá doba se podepsala tvorbou mnoha klasických fasád, na kterou navázaly fasády ve stylu Art Noveau. Celý architektonický skvost města byl silně ovlivněn stržením městských hradeb (r. 1857) a výstavbou Ringstrasse, která vlastně celé vnitřní místo obkružuje. Nelze ovšem opominout ani velmi povedený plán nové výstavby za hranicemi vnitřního města i stavby mnoha sociálních bytů v nových čtvrtích. Prater – městský park dokresluje kolorit tohoto města.

PowerPoint Presentation:

Budova parlamentu zabírá plochu 13500m2. Průčelí je obráceno do Ringstrasse. Slohově je to návrat k řecké architektuře, typický pro dobu kdy baron Theophil von Hansen navrhoval výstavbu. V témže slohu byly navrhovány a pořízeny sochy, malby a i nábytek.

PowerPoint Presentation:

Radnice je umístněna na okraji parku, na druhé straně parku je postaveno divadlo (Burgtheater).

PowerPoint Presentation:

Město Vídeň bylo mezi léty 1872 a 1883 přebudováno v gotickém slohu. Hlavním architektem této přestavby byl Fridrich von Schmidt. Město bylo rozděleno do tří hlavních částí. Vybudováno bylo 5 věží. Největší z nich je 105 m vysoká radniční věž zvaná Rathausmann. Tato věž je považována za hlavní charakteristiku siluety města Vídně.

PowerPoint Presentation:

Vídeňský zámek (Hofburg) byl po staletí oficiální rezidencí rodu Habsburgů, císařů rakousko-uherské monarchie. V současnosti je sídlem spolkového prezidenta Rakouska. Komplex zámku tvoří 12 budov. Jsou to obytná část, církevní objekty, staré císařské město (Kaiserstadt), budova národopisného a přírodovědeckého musea. Na druhé straně parku je Národní divadlo, budova Španělské vysoké jezdecké školy a kaceláře prezidenta republiky. Nejstarší část Hofburgu byla vybudována za vlády českého krále Otakara II. (13. století), Švýcarský dvůr byl postaven za vlády Ferdinanda I. v renesančním slohu. V nejstarších objektech je gotická kaple z XV. století a pokladnice. V pokladnici (mimo jiné) jsou uloženy císařské insignie.

PowerPoint Presentation:

Vídeňská státní opera je vystavěna v neo-renesačním slohu, otevřena byla v roce 1869 jako v Evropě první operní scéna v majetku města.

PowerPoint Presentation:

Haas-Haus (Haasův dům) je v ostrém kontrastu se slohem ostatních klasicistních domů v ulici. Budova Haasova domu byla vystavěna v postmoderním slohu. Navržena byla aŕchitektem Hansem Holleinem. Již ve fasádě lze sledovat chaotické míšení stylů. Bývá to popisováno jako dekontextualisovaně středověká směs . Skleněný obklad domu odráží obraz ďómu Sv. Štěpána a současně připomíná protikladně v cementu podobu římského kolosea.

PowerPoint Presentation:

Katedrála Sv. Štěpána je trojlodní stavba dlouhá 107 m. Její věže jsou vysoké 137 m. Odborníci tvrdí, že katedrála pokud jde o sloh - je směsí romantiky, gotiky a renesance. Se stavbou katedrály bylo započato v roce 1263.

PowerPoint Presentation:

Barokní chrám Sv. Karla Boromejského (Karlskirche) se nachází na jižní straně Karlova náměstí – přibližně 200 m od Ringstrasse. V roce 1713 zasáhl Vídeň mor, zemřelo na něj více jak 8000 lidí. Císař Karel VI. tehdy slíbil, jako poděkování za ukončení této katastrofy vybudovat k poctě Sv .Karla Boromejského chrám. Stavba započala v roce 1716, ukončena byla v roce 1737. Tvrdí se, že tento chrám lze považovat za symbol církevní a politické moci Habsburků.

PowerPoint Presentation:

Hudba : W.A. Mozart - Piano Conzerto No. 21 - Andante K O N E C Upravil Milan

authorStream Live Help