Sahara - bílý písek pouště

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Lia.dumitrescu | Český text: MP | music: Mantovani & His Orchestra — Tenderly

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

S A H A R A

PowerPoint Presentation:

Sahara je největší poušť světa; rozlohou 9 milionů km² zaujímá téměř stejnou plochu jako Čína nebo USA. (V arabštině sahra znamená „poušť“.) Rozkládá se od severoafrického pobřeží Atlantského oceánu až k pobřeží Rudého moře na území 10 států (Egypt, Libye, Alžírsko, Tunisko, Maroko, Mauritánie, Niger, Čad, Mali, Súdán). Plocha, kterou Sahara zaujímá, má zhruba tvar lichoběžníku o délce 4500 až 5500 km ve směru západ-východ a šířce 1500 až 2000 km od severu k jihu.

PowerPoint Presentation:

Na severu Sahara zasahuje až k úpatí pohoří Atlas, v Libyi a Egyptě až k pobřeží Středozemního moře. Na jihu v oblasti tzv. Sahelu přechází poušť do pásma stepí a savan. Jižní hranici tvoří přibližně linie vedoucí od západu k východu přes tok řeky Senegal, střední tok Nigeru, Čadské jezero, oblast súdánského Dárfúru a soutok Nilu s Atbarou. Povrch Sahary tvoří převážně kamenitá poušť (skalnatá, oblázková, štěrková nebo hlinitá), menší část zabírají pouště písečné. Na severu se rozkládají na plošinách s nadmořskou výškou do 500 m, dále na jih se podél libyjského pobřeží plošina zvedá až o 800 m a pokračuje dále jako písečná a kamenitá planina. V centrálních oblastech Sahary se nachází několik pohoří sopečného původu jejichž vrcholy přesahují tři tisíce metrů - např. Ahaggar, Tassilinebo Tibesti. Nejvyšším vrcholem je se 3415 m neaktivní vulkán Emi Koussi. Vodní zdroje těchto oblastí kolem sebe soustřeďují většinu saharských oáz. Na řadě míst, zejména v horských a podhorských oblastech, jsou četná koryta pouštních vádí. (Vádí je údolí vzniklé erozí občasného vodního toku v suchých oblastech pouští a polopouští,zůstávají po většinu doby suchá, voda jimi protéká nárazově jen po deštích. Východní část protíná od jihu k severu řeka Nil, na jihu zasahuje do pouště svým severním obloukem řeka Niger. V bezodtokých oblastech na severu se vyskytují slaná jezera a tzv. šoty. ( Šot je solná pláň, bezodtoká pánev z větší části roku vyschlá).

PowerPoint Presentation:

Klimatické podmínky Podnebí oblasti Sahary má typicky pouštní ráz, je suché s ročními srážkami do 50-100 mm. Na mnoha místech jsou srážky zaznamenávány s několikaletými bezsrážkovými odstupy. Na severu je za hranici pouště považována roční množství srážek 100 mm na jihu v oblasti Sahelu 150 mm. Průměrná lednová teplota se pohybuje mezi 10 až 15 °C, v létě je to 30 až 37 °C. Rozdíl teplot ve dne a v noci může činit až 30 °C. Četné bývají také písečné bouře, které přemísťují ohromná množství prachu a písku nejen v oblasti severní Afriky, ale jeho spad bývá zaznamenán i v Evropě nebo jižní a střední Americe. Dezertifikace (přeměna stepí v pouště). V důsledku nadměrného spásání vegetace dobytkem a zvěří, kácením zeleně a dalších klimatických či jiných vlivů pokračuje v jižní části Sahary proces desertifikace, tedy degradace stepí a savan v poušť nebo zasypávání míst s vegetací saharských pískem. Od konce 20. století se státy oblasti Sahelu ve spolupráci s OSN snaží o zastavení nebo alespoň o zpomalení tohoto procesu.

PowerPoint Presentation:

Historie Podle výzkumů archeologů a paleontologů bylo ještě před 5 až 7 tisíci lety území dnešní Sahary poměrně úrodnou oblastí, vhodnou pro pěstování plodin a pastevectví. Od 7. století pronikají do oblasti Sahary Arabové a šíří zde islám, který výrazně ovlivnil původní etnika a jejich kulturu. Obyvatelstvo Obyvatelstvo tvoří několik etnických skupin. Mezi nejvýznamnější patří především Tuaregové, Berbeři, Arabové a v menší míře i některé černošské kmeny. Mezi nejhustěji obydlené oblasti patří pobřeží Středozemního moře a oblast dolního toku Nilu. Severní pobřeží je poseto památkami z období Římské říše. Hospodářství Sahara, jižní Alžírsko Hospodářský život vnitřní části Sahary je soustředěn do řady oáz s artézskými studnami. Pěstuje se zde např. datlová palma, zelenina a obilniny. Rozšířen je chov velbloudů. Celá oblast je významným nalezištěm ropy, zemního plynu, uhlí, železné rudy a dalších nerostných surovin.

PowerPoint Presentation:

Bílá poušť je jedinečné území, kde je poušť tvořena bílým vápencem, který je lépe odolný proti erozi než pískovce. Oblast leží v Západní poušti, ve vzdálenosti 570 km od Káhiry. Vítr obrousil vápencové usazeniny do neuvěřitelných tvarů.

PowerPoint Presentation:

Sahara byla kdysi zelená a osídlená. V pohoří Acacus jsou důkazy. Toto obrovské pískovcové skalní město se táhne od severu k jihu v délce 150 km šířce 50 km. Dříve se do pohoří Acacus jezdilo z města Ghat, jenže cesta vede těsně podél Alžírské hranice a nebezpečí únosu turistů teroristy je naprosto reálné. Hned na začátku skalního města je symbol pohoří Acacus – skalní věž Adat.

PowerPoint Presentation:

Fauna Velbloudi Dromedáři (jednohrbí) a kozy jsou nejzdomácnělejší zvířata nalezená na Sahaře.Díky svým kvalitám: trpělivosti výdrži a rychlosti jsou oblíbeným dopravním prostředkem nomádů. Leiurus quinquestriatus – Štír, který dorůstá do délky až 10cm. Jeho jed obsahuje velké množství agytoxinu, scillatoxinu a je velmi nebezpečný; Nicméně jeho žihadlo málokdy zabije zdravého dospělého člověka. Varan – Má zvyk vstávat na své zadní nohy a „sledovat" své okolí. Díky tomu si také vysloužil své původní arabské jméno waral ورل , které se překládá asi jako „pozorovatel". Písečné zmije, které mají méně než 50 cm na délku. Spousta jich má pár růžků, každý nad jedním okem. Jsou aktivní v noci. Bývají zahrabány v písku a jediné co vyčnívá jsou oči. Kousnutí jsou bolestivá, ale málo kdy kritická. Africký pes se vyskytuje i v jižní části Sahary. Fenek (Liška), bledá liška, nebo také Ruppellova. , Je všežravec žijící v mnoha částech Sahary Pštros, nelétavý pták s výskytem po celé africe. V současné době jen vzácně. Addax, velká bílá antilopa je ohrožený druh. Je přizpůsobena na poušť, vydrží bez vody spoustu měsíců, někdy i rok. Saharský gepard žije v Algerii, Togu, Nigerii, Mali, Beninu, a Burkině Faso. Už zbylo pouze asi 250 gepardů, žijících volně. Ti jsou velmi ostražití, prchají při jakékoli konfrontaci s lidmi. Vyhýbají se slunci od dubna do září. Hledají útočiště v keřích, jako balanite a acacias. Jsou neobvykle světlí. Žijí zde také drobní hlodavci a ptactvo.

PowerPoint Presentation:

Murzuq je největší písečné moře Sahary. A také nejhůře dostupné. Dunová pohoří mají výšku až 300 m a písek je měkký. A to tak, že místní napříč Murzuq odmítají jezdit a jsou ochotní jej maximálně s úctou objet kolem dokola

PowerPoint Presentation:

Lia.dumitrescu

authorStream Live Help