Krásná Vídeň (2009)

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: juanma y eva | Úprava a český text: MP | hudba: Johann Strauss — Na krásném modrém Dunaji

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

i

PowerPoint Presentation:

Vídeň (něm. Wien ) je hlavní město Rakouska. Leží na řece Dunaj a se svými 1,7 miliony obyvatel je největším rakouským městem a současně nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem země. Bývalo i hlavním městem Rakousko-Uherska, ke kterému patřily i naše země. Česká děvčata sem chodívala sloužit do rodin, dost našich junáků se zde vyučilo různým řemeslům. Ve Vídni tak vznikla početná česká menšina. Snad nejpočetnější byla ve 30. letech 20. století, kdy český spolek Komenský zde obhospodařovával na 30 českých škol různých stupňů. Po 2. světové válce nebyl ve Vídni problém se domluvit česky.

PowerPoint Presentation:

Pohled z ptačí perspektivy

PowerPoint Presentation:

Votivní (věnovaný, děkovný) kostel. Ale hlavně chrám sv. Štěpána

PowerPoint Presentation:

Katedrála sv. Štěpána. Její střechu původně pokrývaly tašky z Čech

PowerPoint Presentation:

V podzemí se nacházejí katakomby s některými členy rodu Habsburků. Je zde i několik dětí Marie Terezie Vnější výzdoba katedrály

PowerPoint Presentation:

Pod chrámem jsou katakomby, ve kterých jsou k vidění hrobky s ostatky Habsburků, kteří zemřeli v letech 1564 až 1878. Toto je pohlednice se Stephansdomem z počátku 50. let minulého století

PowerPoint Presentation:

Socha císaře Františka I. v Hofburgu - císařském paláci

PowerPoint Presentation:

Centrum Vídně

PowerPoint Presentation:

Domy v centru

PowerPoint Presentation:

Morový sloup na Kärtner Strasse je vysoký 21 metrů

PowerPoint Presentation:

Vídeňská secese – nebo hlávka zelí ?

PowerPoint Presentation:

Kostel Karlskirche, jinak také kostel Svatého Karla Boromejského, postavil rakouský stavitel Bernard Fischer z Erlachu. Stavba byla zhotovena na přání císaře Karla VI. jako poděkování za překonanou morovou epidemii na začátku 18. století. Kostel je označován za největší barokní chrám na sever od Alp.

PowerPoint Presentation:

Kostel Svatého Karla Boromejského , prý nejstarší ve Vídni.

PowerPoint Presentation:

Kostel sv. Petra je druhým nejstarším kostelem ve Vídni

PowerPoint Presentation:

Kostel Sv. Františka z Assisi byl postaven na počest padesáti let císaře Františka Josefa I.

PowerPoint Presentation:

Před radnicí

PowerPoint Presentation:

Vídeňská radnice – tady se asi úřaduje i v noci !

PowerPoint Presentation:

Náměstí hrdinů – socha vojevůdce prince Evžena Savojského Pro jeho vzrůst mu vojáci říkali „Malý abbé“ Je společně s polským králem Janem III. Sobieskim považován za jednoho z největších turkobijců.

PowerPoint Presentation:

Náměstí hrdinů – jezdecká socha arcivévody Karla Těšínského

PowerPoint Presentation:

Náměstí hrdinů - jezdecký pomník arcivévody Karla Těšínského po setmění

PowerPoint Presentation:

Muzeum přírodní historie Umělecko – historické muzeum na náměstí Marie Terezie

PowerPoint Presentation:

Socha Marie Terezie na stejnojmenném náměstí se nachází přímo naproti Hofburgu Po obou stranách náměstí jsou dvě vzhledově úplně stejné budovy dvou vídeňských muzeí – Muzeum přírodní historie a Umělecko- historické muzeum. Liší se pouze sochami, které zdobí tyto budovy. Uprostřed náměstí stojí pomník Marie Terezie, který byl vytvořen v letech 1874 až 1887. Znázorňuje na trůně sedící císařovnu, kterou obklopují jezdecké sochy čtyř vojevůdců : Dauna, Khevenbüllera, Laudona a Trauna.

PowerPoint Presentation:

Na této staré fotografii jsou vidět obě muzea

PowerPoint Presentation:

Umělecko– historické muzeum

PowerPoint Presentation:

Umělecko-historické muzeum v noci

PowerPoint Presentation:

Haas Haus je velmi moderní budova naproti chrámu sv. Štěpána. Postavil ji architekt Hans Hollein. Ještě že stojí rovně a netancuje jako ta moderna u nás!

PowerPoint Presentation:

Stín a chladivá voda, ideální místo pro odpočinek unavených turistů ( Hofburg )

PowerPoint Presentation:

Palác a zahrady Schönbrunn se staly rezidencí Habsburků. Palác panovníků rakousko-uherské monarchie je jedním z nejkrásnějších barokních paláců ve střední Evropě.

PowerPoint Presentation:

Takto vypadal vchod do Schönburunnu v roce 1950

PowerPoint Presentation:

Schönbrunn byl císařským letohrádkem a oblíbeným místem pobytu císařovny Sisi, nacházel se nedaleko Vídně, nebyl však její součástí. Postupem času, s příchodem nových obyvatel a výstavbou dalších a dalších domů se postupně stal součástí Vídně.

PowerPoint Presentation:

Kromě přírody lze se po vyšplhání na kopec, na kterém stojí sloupová stavba v klasicistickém stylu nesoucí název *Glorietta*, obdivovat i výhled na Vídeň. Na střeše je vyhlídková terasa.

PowerPoint Presentation:

Gloriette byla postavena roku 1775 za vlády císaře Josefa II. A císařovny Marie Terezie. Už tehdy lidé dokázali ocenit krásný výhled, a tak byla zřízena dvacet metrů vysoká terasa (přístupná pouze po točitých schodech)

PowerPoint Presentation:

Pohled na Gloriettu ze zámku. Uprostřed snímku je kašna zvaná Neptunbrunnen, která pochází z roku 1780 a znázorňuje výjevy z řecké mytologie .

PowerPoint Presentation:

Celý komplex je obrovský a kromě samotného zámku a rozlehlého parku sestává ze zoologické zahrady (Tiergarten), Muzea kočárů (Wagenburg muzeum), skleníků Palmenhaus a Wustenhaus a altánu Gloriette.

PowerPoint Presentation:

Zámek Schönbrunn má celkem 1441 místností. Návštěvníkům je z toho zpřístupněno 40. Jsou to stroze zařízené pokoje, které patřily císaři Franzi Josefovi, místnosti císařovny Sisi s jejími osobními věcmi a pokoje, které obývala Marie Terezie se svým manželem Františkem I.

PowerPoint Presentation:

Počátek 50. let minulého století - jedna z oněch přístupných „prostých“ komnat i se skupinou návštěvníků. Ty pruhy na stěně jsou tvořeny obyčejnými zlatými pruty. A ten prcek úplně vlevo jsem já (MP).

PowerPoint Presentation:

Francouzské velvyslanectví ve Vídni

PowerPoint Presentation:

Kousek od Schönbrunnu je i české velvyslanectví

PowerPoint Presentation:

Tato stavba od rakouského architekta, malíře a ekonoma Friedesreich Hundertwasser ve spolupráci s architektem Josephem Krawinou byla postavena v letech 1977 – 1985. Obytný dům Hudertwasserhaus byl projektován jako apartmánový dům pro sociálně slabší vrstvy. Výsledný efekt dle mého mínění odpovídá příjmení architekta.

PowerPoint Presentation:

Johann Strauss - král valčíků Stadtpark (Městský park) s pozlacenou sochou „ Krále valčíků „ Johanna Strausse mladšího.

PowerPoint Presentation:

Belveder

PowerPoint Presentation:

Belveder leží jižně od centra města. Je to druhý největší vídeňský palácový komplex

PowerPoint Presentation:

Na tomto snímku vidíme motýla, opylujícího část zdejší zahrady

PowerPoint Presentation:

Pohled na Dunaj

PowerPoint Presentation:

Obchodní centrum Vídně

PowerPoint Presentation:

tvoří výškové budovy

PowerPoint Presentation:

postavené v blízkosti Dunaje

PowerPoint Presentation:

Vídeňské Národní divadlo

PowerPoint Presentation:

Burgtheater, Vídeň. Národní divadlo.

PowerPoint Presentation:

Justiční palác Justiční palác

PowerPoint Presentation:

Habsburské sídlo Hofburg. Zdejší klenotnice střeží korunovační klenoty Svaté říše římské

PowerPoint Presentation:

Tato stará brána bývala součástí městských hradeb

PowerPoint Presentation:

Parlament se sochou Athény

PowerPoint Presentation:

Sídlo obou komor Rakouska.

PowerPoint Presentation:

Budova státní opery

PowerPoint Presentation:

Univerzita Průčelí univerzity

PowerPoint Presentation:

Musikverein byla založena v roce 1812 jako "společnost přátel hudby“

PowerPoint Presentation:

Ve dne

PowerPoint Presentation:

Koncertní sál

PowerPoint Presentation:

Obří kolo (Riesenrad) je jedním ze symbolů města a nejstarší atrakcí svého druhu na světě. Postavil ho anglický inženýr Walter Basset. Stavba byla zahájena v listopadu 1896 a 3. července 1897 bylo kolo otevřeno pro veřejnost. Na konci 2. světové války bylo sice postiženo požárem, ale po válce bylo obnoveno a znovu otevřeno 25. 5. 1947. Na původním kole bylo 30 vagónů, po obnově jich byla umístěna na konstrukci již jen polovina, tzn. 15 vagónů. Hmotnost celé železné konstrukce je zhruba 430 tun. Průměr kola je 61 m, v nejvyšším místě dosahuje téměř 65 m. Je odsud nádherný výhled na Vídeň. Říká se, že kdo byl ve Vídni a nenaštívil Riesenrad, jakoby ani ve Vídni nebyl

PowerPoint Presentation:

Novější atrakce zábavního parku Prater

PowerPoint Presentation:

To bude určitě ještě novější atrakce zábavního parku Prater

PowerPoint Presentation:

Na této dnes již historické fotografii je Riesenrad ještě se třiceti vagonky.

authorStream Live Help