Kuriozity 15. - 16. století

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: Horacio Enz

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Zvláštnosti XV. a XVI. století

PowerPoint Presentation:

Navštívíme-li Versailles, vězme, že v paláci, ač je nejvýznamnější ve Francii, nejsou koupelny.

PowerPoint Presentation:

Ve středověku neexistovaly kartáčky na zuby, parfémy, desodoranty ani hygienický papír. Exkrementy byly vylévány z oken paláce.

PowerPoint Presentation:

Vějíře se neužívaly z důvodu horka, ale kvůli zápachu, který vydávalo lidské tělo pod oblečením.

PowerPoint Presentation:

Proto bylo oblečení zhotovováno z těžkých materiálů, aby nepropouštělo zápach intimních částí, které se nemyly skoro nikdy.

PowerPoint Presentation:

Lidé se též nekoupali, nebyla tekoucí voda a v místnostech byla zima. Koupele se konaly v obrovských vanách plných studené vody. Hlava rodiny-otec se koupala první, potom ostatní mužští členové rodiny od nejstaršího, pak ženy, rovněž podle věku. Pak děti a nakonec kojenci. Když na ně došlo, dítě se mohlo ztratit ve vodě, tak byla špinavá.

Původ svatebních kytic…:

Ve středověku se většina svateb odehrávala na jaře. Důvod byl jednoduchý: první koupel roku se konala v květnu, ještě v červnu byl zápach lidských těl snesitelný. Nevěsty nosily kytice květů, aby umírnily zápach. Byly jimi v kočárech obloženy. Tak vznikla tradice svatebních kytic.. Původ svatebních kytic …

PowerPoint Presentation:

Ve Versailles nás okouzlují zahrady, obrovské a nádherné. Avšak ve své době byly spíš používány jako záchod než na obdiv. Nebyly toalety, při oslavách svolávaných královským dvorem se sešlo veliké množství lidí..

“It’s raining cats and dogs”:

“It’s raining cats and dogs” Střechy domů neměly podkroví. V trámech krovů přežívala zvířata: kočky, psi, krysy a jiní tvorové. Když začalo pršet, prosakující kapky nutily zvířata slézat dolů. Tam je původ tohoto přísloví užívaného hojně v anglosaských zemích.. Toto anglické přísloví přeložíme doslova „prší psi a kočky“. Jak vznikla tato obdoba českého „padají trakaře“?

PowerPoint Presentation:

Nejbohatší lidé používali cínové nádobí. Některé potraviny reagovaly s materiálem nádobí, což spolu s nedostatkem hygieny v té době způsobovalo, že velmi často lidé umírali na otravu. Rajčata, která obsahují kyselinu, vyvolávala též tento efekt a byla proto dlouhou dobu považována za toxická. V pohárech docházelo k stejnému jevu. Kontakt cínu s whisky nebo s pivem způsoboval, že lidé se dostávali do narkoleptického stavu způsobeného jak alkoholem, tak cínem. Často považovali člověka v tomto stavu za mrtvého a již připravovali jeho pohřeb. Tělo umístili na stůl v kuchyni na několik dní a obyčejně kolem něj jedli a pili a čekali, zda přijde k sobě, či ne. V tom je původ dnešní čestné stráže, která se drží u nebožtíka.

“Poslední zvonění”:

Místa kam bylo možno pohřbít nebožtíka byla malá a nebylo vždy dost místa pro všechny. Rakve se po čase otevíraly a po odstranění kostí se do nich uložila další mrtvola. Kosti se ukládaly do kostnice. Někdy se při otevření rakve zjistilo, že nebožtík byl pohřben za živa a snažil se vyhrabat ven. Tak vznikla myšlenka přivázat na zápěstí nebožtíka provázek, protáhnout jej otvorem ve víku rakve a přivázat ke zvonečku nad zemí. Kdyby někdo byl pohřben živý, mohl zatáhat za provázek. Tak zazvonil zvoneček a pohřbená osoba mohla být rychle vykopána. V případě pochybností se totiž někkolik dní u zvonečku hlídkovalo. Z této praktiky vzniklo rčení „poslední zvonění“, což v dnešní době mnoho lidí dává do souvislostí se školou, nebo dokonce s boxerským zápasem. “Poslední zvonění”

authorStream Live Help