Kdo jsem?

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Kdo jsem ?:

Kdo jsem ?

PowerPoint Presentation:

Jsem asi 20 cm dlouhý. Moje funkce využívají obě pohlaví. Můžete mne vidět visícího, stojícího nebo volně se houpajícího, vždy připraveného k okamžité akci. Jsem na svém konci ozdoben chomáčkem malých chloupků. Při použití, jsem téměř vždy - mnohdy pomalu, mnohdy rychle - zasunut do teplého, masitého a vlhkého otvoru. Jsem strkán dovnitř a zase vytahován ven, stále znovu, mnohokrát za sebou, často rychle a za doprovodu zmítajících se pohybu těl.

PowerPoint Presentation:

Každý, kdo naslouchá, může s jistotou rozeznat rytmické, pulsující šelesty, které vznikají dobře namazanými pohyby. Když jsem konečně vytažen, nechávám po sobě šťavnatou, pěnivou lepkavou, bílou substanci, která musí být trochu setřena z vnější strany otvoru a z mé dlouhé lesknoucí se násady. Poté, co je vše vyřízeno a bylo provedeno mé očištění, vrátím se zpět do své klidové polohy, připraven k nové okamžité akci. Do akce se mohu dostat dvakrát nebo třikrát denně, ale většinou je to mnohem méně.

Kdo jsem ?:

Kdo jsem ?

Jak už jste pravděpodobně uhodli, odpověď na tuto hádanku není nic jiného než tvůj …:

Jak už jste pravděpodobně uhodli, odpověď na tuto hádanku není nic jiného než tvůj …

PowerPoint Presentation:

... zubní kartáček !!!! Copak sis asi myslel? Ty čuně !!!

authorStream Live Help