Barma - Myanmar - Klášter Taung Kalat

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: manuel

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Taung Kalat El Monasterio construido encima de un volcán

PowerPoint Presentation:

Klášter Taung Kalat v Barmě.

PowerPoint Presentation:

Hora Popa se nazývá Olympem jihovýchodní Asie. Ční do výšky 1518 metrů nad mořem a nachází se v centrální části Barmy. Kuželovitý skalnatý útvar jakoby vyrůstající z úpatí samotné hory Popa místní pojmenovali Taung Kalat neboli Matčin kopec.

PowerPoint Presentation:

Úzkou a jedinou cestou z obce pod Matčiným kopcem vystoupáme na 737 metrů vysokou skálu s klášterem.

PowerPoint Presentation:

Tato vyhaslá sopka vysoká 1518 metrů n.m. je srovnávána s bájným Olympem. Stejně jako v Řecku na této hoře žijí duchové, tedy přesněji nadpřirozené bytosti. Jen s tím rozdílem, že duchové, zvaní Náts byli lidské bytosti, které zemřely násilnou smrtí. Celkem jich je na hoře Popa uctíváno 37 a každý má své poslání i schopnosti. Ti vůbec první se na hoře usídlili ve 4. století našeho letopočtu. V 11. století byli Náts začleněni do tehdy přijatého buddhistického náboženství a na jejich počest se konají slavnosti . Vyvrcholením slavností je výstup na skálu a návštěva kláštera.

PowerPoint Presentation:

Pohled z kláštera.

PowerPoint Presentation:

K hoře a i ke klášteru se pojí mnoho legend. Nejváženější duch je Me Wunna, která je zobrazována vždy se svými dvěma syny. Její manžel byl voják u krále panujícího v 11. století. Byl však popraven a jeho krásné manželce žalem puklo srdce. A stala se Nát.

PowerPoint Presentation:

Hlavní slavnosti se konají ve dvou termínech, v květnu a červnu a v listopadu a prosinci.

PowerPoint Presentation:

Hlavní vchod do kláštera.

PowerPoint Presentation:

Vesnice Kyaukpadaung pod svahy Mount Popa.

PowerPoint Presentation:

Mount Popa je oázou v poušti ve střední Barmě. Jakoby z ničeho nic vystupuje z vysušené pláně, zatímco sama je plná života a zeleně. Je to oblast s více než 200 vodními toky, plná stromů, rostlin a bylin, které rostou z úrodné sopečné půdy. Je také domovem pro mnoho opic. Tato vyhaslá sopka viditelná ze 60ti kilometrové vzdálenosti je zázrakem přírody.

authorStream Live Help