Hallstadt

Views:
 
     
 

Presentation Description

Autor prezentace: neuveden | Upravil: Milan

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

H a l l s t a d t Doba halštatská, Halštatská mohylová kultura – to jsou údaje z dějepisu, popisující mnohé z toho, co objevili archeologové ve střední Evropě a přilehlých územích).

PowerPoint Presentation:

Začátek tohoto období je archeology datován do 7. století před Kristem, konec tohoto období přibližně kolem roku 450 před Kristem. Pokud jde o geografické rozložení jde o obrovské území. Od Francie, přes Německo, Švýcarsko, Rakousko, Čechy a Moravu, až na západní Slovensko. Obecně na celém tomto území to byli Keltové, jazykově a kulturně blízce příbuzné kmeny, na území Čech byl nejrozšířenější jejich kmen Bojů. A proč v názvu se užívá pojem „halštatská“ ?

PowerPoint Presentation:

Proto, že v polovině 19. století bylo v okolí rakouského městečka Hallstatt ( oblasti zvané „Solná komora - Salzkammer“) nalezeno přes tisíc hrobů tohoto lidu – nálezy zařazeny do starší doby železné. V hrobech bylo nalezeno mnoho typických výrobků z této doby. Nálezy svědčí o značné technické vyspělosti tehdejších lidí – ostatně stejně, jako obdobné nálezy v celé obrovské oblasti, kde byl tento lid rozšířen . Připomeňme známá sídliš t ě Bojů z této doby ve středních Čechách u Hradenína na Kouřimsku u Kolína– (nález mohyl) a poměrně rozsáhlé naleziště osídlení příbuznými kmeny u obce Bylany na Kutnohorsku. Na Moravě (na příklad) byly z této doby v blízkosti Blanska nalezeny poměrně velmi zachovalé a technicky na svou dobu velmi dobře vyřešené „vysoké“ pece na tavbu železa.

PowerPoint Presentation:

V presentaci si ukážeme záběry z městečka Hallstatt i okolí- městečka a krajiny velmi půvabné. Krásu této krajiny dokreslují obrázky jezera, na jehož břehu městečko Hallstatt stojí.

PowerPoint Presentation:

K o n e c !!

authorStream Live Help